Łódź: wyrok w sprawie dyżurów. Krok do tyłu?

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   12-05-2017, 11:01

Łódź: wyrok w sprawie dyżurów. Krok do tyłu? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W ocenie WSA w Łodzi, ograniczenie wynikające z uchwały Rady Powiatu, polegające na zobowiązaniu właścicielki aptek, aby te świadczyły usługi farmaceutyczne całodobowo, w porze nocnej i dni wolne od pracy nie jest nadmierne, czy też nieproporcjonalne w stosunku do innych aptek.

W kwietniu 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę spółki prowadzącej dwie apteki na uchwałę Rady Powiatu Poddębickiego w przedmiocie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

W harmonogramie radni wskazali, że jedna z aptek ma pracować od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 23.00, w soboty w godz. 7.00 – 23.00, w niedzielę w godz. 7.00 -23.00, w święta i inne dni wolne od pracy – nieczynna. Odnośnie drugiej apteki - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 21.00, w soboty w godz. 8.00 – 21.00, w niedzielę – nieczynna, w święta i inne dni wolne od pracy – nieczynna.

Po wezwaniu Rady Powiatu Poddębickiego do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie wskazanej uchwały w części, tj. poprzez przez uchylenie załącznika ustalającego rozkład dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele i święta i inne dni ustawowo wolne od pracy oraz po otrzymaniu negatywnego stanowiska Rady w tym przedmiocie, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na powyższą uchwałę.

W skardze, wnosząc o uchylenie uchwały w zaskarżonej części, spółka zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj.:

- art. 94 ust. 1 i ust. 2 prawa farmaceutycznego poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie;

- art. 6 ust. 1, art. 9, art. 18 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) poprzez niezastosowanie tego przepisów i pominięcie uzasadnionych interesów przedsiębiorców prowadzących apteki na terenie powiatu P.;

- art. 22, art. 31, art. 64 i art. 65 Konstytucji RP poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji dowolne ograniczenie prawa skarżącej do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalenie przymusowego harmonogramu pracy aptek z pominięciem racjonalnego rozstrzygnięcia, co do istnienia ważnego interesu publicznego.

Argumenty aptekarki
W uzasadnieniu skargi napisano, że skoro na terenie powiatu całodobowo dostępne są placówki lecznicze, które w razie potrzeby mogą wydawać leki pacjentom, nie jest koniecznym wprowadzanie dodatkowych całodobowych dyżurów dla aptek.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH