Mała nowela ref-ustawy na Komisji Zdrowia

PRAWO

Autor: LJ, Sejm/ rynekaptek.pl   04-04-2017, 10:41

Mała nowela ref-ustawy na Komisji Zdrowia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na 6 kwietnia br. zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Obrady będą dotyczyć tzw. małej nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz kilku zmian w prawie farmaceutycznym. Początek obrad - godz. 12.00.

W ramach prac Komisji, odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawo świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1319).

Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy refundacyjnej. Nadaje ona m.in. uprawnienia ministrowi zdrowia do dokonywania zmiany technologii medycznej z perspektywy klinicznej zasadności ich finansowania ze środków publicznych. Oznacza to możliwość identyfikowania i usuwania z refundacji świadczeń o nieudowodnionej skuteczności klinicznej lub nieudowodnionym bezpieczeństwie, które generują bardzo wysokie koszty po stronie płatnika publicznego.

Nowe przepisy określają też zasady, kiedy może zostać zastosowana chemioterapia niestandardowa jako skuteczne leczenie pacjentów w nietypowych przypadkach, przy jednoczesnym ograniczeniu środków przeznaczonych na realizację ratunkowego dostępu do technologii lekowej.

Wprowadzenie indywidualnych decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia jest rozwiązaniem analogicznym do instytucji stosowanej przez NFZ, zwanej „rozliczeniem za zgodą płatnika”, w przypadku świadczeń nielekowych w lecznictwie szpitalnym, gdzie indywidualną decyzję o sfinansowaniu terapii podejmował dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zmiany dotyczą też prawa farmaceutycznego, w tym dotyczące tabletek "dzień po". W ustawie Prawo farmaceutyczne została wprowadzona zmiana, która ma na celu uregulowanie dostępności produktów leczniczych z grupy ATC G03A – hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego. W efekcie projektowanych przepisów produkty z przedmiotowej grupy będą wydawane z przepisu lekarza.

Jednocześnie wprowadzono zmianę w zakresie danych umieszczanych na recepcie odnoszącą się do daty urodzenia pacjenta, w przypadku gdy daty tej nie można ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH