Mała nowela ref-ustawy na Komisji Zdrowia

PRAWO

Autor: LJ, Sejm/ rynekaptek.pl   04-04-2017, 10:41

Mała nowela ref-ustawy na Komisji Zdrowia Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na 6 kwietnia br. zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Obrady będą dotyczyć tzw. małej nowelizacji ustawy refundacyjnej oraz kilku zmian w prawie farmaceutycznym. Początek obrad - godz. 12.00.


Zmiana art. 4d ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne jest konieczna z uwagi na postępowania prowadzone w trybie importu docelowego. W chwili obecnej dla danych dotyczących pacjenta, dla którego wystawiono zapotrzebowanie na sprowadzenie leku z zagranicy, nie jest wymagane zamieszczanie adresu zamieszkania, który jest niezbędny do pełnego przeprowadzenia postępowania bez zbędnej zwłoki.

Ponadto zmiana w projektowanej ustawie, która określa, w przypadku braku numeru PESEL, wskazanie rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, jest zasadna, gdyż z procedury tzw. importu docelowego korzystają również cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL.

Zmiany dotyczą też substancji bardzo silnie działających. Przepis art. 91 ustawy Pf w brzmieniu dotychczasowym wskazuje, że leki, które zawierają substancje bardzo silnie działające (określane jako trucizny, venena, tzw. leki z szafki A) są wskazane w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem już od wielu lat określenie tych substancji jako bardzo silnie działających nie odbywa się w ramach tego wykazu.

Wykaz substancji bardzo silnie działających publikowany jest obecnie w Farmakopei Polskiej. Wykaz ten jest ustalany przez Komisję Farmakopei działającą przy URPL i w jej wydawnictwie publikowany jest wykaz substancji zaliczonych do bardzo silnie działających. Mając na uwadze konieczność zgodności przepisów z rzeczywistą praktyką, zmiana tego przepisu jest konieczna. Natomiast środki odurzające i substancje psychotropowe są określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii. W tym zakresie doprecyzowano przepis.

 

 
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH