„Manipulowanie treścią uzasadnień sądowych szansą dla sieci aptecznych?”

PRAWO

Autor: Piotr Sędłak/ rynekaptek.pl   20-11-2017, 14:47

„Manipulowanie treścią uzasadnień sądowych szansą dla sieci aptecznych?” Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2017r., sygn. II GSK 1414/16, w żadnym miejscu nie dokonano wykładni antykoncentracyjnych przepisów Prawa farmaceutycznego, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 p.f. - zauważa Piotr Sędłak.

Wyciągnięcie zatem z treści tego wyroku wniosku, jakoby Sąd ten niejako „zalegalizował” prowadzenie aptek ponad 1%-owy próg koncentracji jest umyślnym przekłamaniem - ocenia radca prawny, Piotr Sędłak, odnosząc się do opinii prawnej przedstawionej przez mec. Macieja Konarowskiego, na łamach "Rzeczpospolitej", dotyczącego interpretacji wyroku NSA z 20 lipca 2017 r.

- Podobnie nieuprawnionym i zwyczajnie zmanipulowanym jest twierdzenie, jakoby przed wejściem w życie reformy aptekarskiej w czerwcu 2017r. dopuszczalne było przejmowanie zezwoleń w trybie art. 494 § 2 k.s.h., bez oglądania się na limit 1% aptek w województwie. Twierdzenie to jest w sposób oczywisty nieprawdziwe, a fałsz tego rodzaju argumentacji wykazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie już w… maju 2017r., czyli jeszcze przed (!) wejściem w życie tzw. „apteki dla aptekarza” - dodaje Piotr Sędłak, wydając opinię, którą publikujemy w całości.

"Wedle dodanego ustawą z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutycznego (Dz. U. 2017, poz. 1025) przepisu art. 99 ust. 2a p.f. do zezwoleń na prowadzenie apteki nie stosuje się m.in. przepisów: art. 494 § 2 oraz 531 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ten obowiązuje od 25 czerwca 2017r. Wykładania normy prawnej w nim zawartej prowadzi do wniosku, że zezwolenie apteczne nie może zostać poddane obrotowi gospodarczemu również w tym zakresie, w jakim dotyczy przejmowania, przekształcenia lub łączenia spółek. Nie oznacza to jednak, że istota instytucji zezwolenia na prowadzenie apteki, o której mowa w art. 99 ust. 1 p.f., została zmieniona dopiero wraz z wejściem w życie tzw. „apteki dla aptekarza”. Twierdzenie tego rodzaju to oczywiste manipulowanie dorobkiem orzeczniczym sądów administracyjnych wypracowanych w tej materii, co w warsztacie pracy prawnika jest błędem dużego kalibru.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH