„Manipulowanie treścią uzasadnień sądowych szansą dla sieci aptecznych?”

PRAWO

Autor: Piotr Sędłak/ rynekaptek.pl   20-11-2017, 14:47

„Manipulowanie treścią uzasadnień sądowych szansą dla sieci aptecznych?” Wyciągnięcie z treści wyroku NSA wniosku, jakoby Sąd ten niejako „zalegalizował” prowadzenie aptek ponad 1%-owy próg koncentracji jest umyślnym przekłamaniem - ocenia radca prawny, Piotr Sędłak

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2017r., sygn. II GSK 1414/16, w żadnym miejscu nie dokonano wykładni antykoncentracyjnych przepisów Prawa farmaceutycznego, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 p.f. - zauważa Piotr Sędłak.

Wskazać bowiem należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie już w wyroku z dnia 17 maja (!) 2017r. (czyli dzień po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Andrzeja Dudę), sygn. VI SA/Wa 1945/16, stwierdził bardzo wyraźnie, że przepis art. 99 ust. 2a p.f. (dodany 7 kwietnia 2017r.) ma zastosowanie również do zezwoleń aptecznych wydanych przed datą wejścia w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Jak roztropnie uznał Sąd: „(…) skoro pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest ściśle powiązane z konkretnym podmiotem, który ma dawać rękojmię należytego prowadzenia apteki i nie tylko, gdy ubiega się o udzielenie zezwolenia, ale i przez cały czas prowadzenia działalności, to z chwilą zakończenia bytu prawnego przez ten podmiot, np. poprzez przejęcie (połączenie) następuje brak uprawnionego podmiotu do zezwolenia. Spółka przejmująca albo spółka nowozawiązana wskutek połączenia się spółek, które posiadały zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych nie jest już tym podmiotem – wnioskodawcą, który dawał rękojmię należytego prowadzenia apteki i któremu udzielono zezwolenia na prowadzenie tejże apteki.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH