Marszałkowie województw: potrzeba przepisów regulujących finansowanie dyżurów aptek

PRAWO

Autor: wrotapodlasia.pl   23-04-2021, 09:17

Marszałkowie województw: potrzeba przepisów regulujących finansowanie dyżurów aptek Samorządowcy też chcą uregulowania kwestii dyżurów aptek (fot. Pixabay)

Aktualny system finansowania aptek dyżurujących, nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracownika, energii elektrycznej oraz eksploatacji urządzeń niezbędnych do sprzedaży leków.


23 kwietnia zakończyło się II posiedzenie Konwentu Marszałków pod przewodnictwem Województwa Podlaskiego.

W trakcie obrad przyjęto kilka stanowisk. Jedno z nich dotyczy dofinansowania nocnych dyżurów pracy aptek. Marszałkowie wskazali na pilną potrzebę zmiany przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie finansowania pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Jak czytamy w stanowisku, obecnie brak jest podstaw prawnych na dofinansowanie takich dyżurów ze środków publicznych samorządu terytorialnego.

Oto treść stanowiska
"Konwent Marszałków Województw RP, zwraca uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów prawa farmaceutycznego w zakresie finansowania pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Artykuł 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 944 z późń. zm.) stanowi, że rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności oraz zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego, nie mając przy tym żadnych instrumentów prawnych pozwalających na egzekwowanie tego prawa.

Apteki zamknięte lub pod telefonem
Dyżury nocne wiążą się dla właścicieli aptek z negatywnymi skutkami ekonomicznymi. Aktualny system finansowania aptek dyżurujących, nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracownika, energii elektrycznej oraz eksploatacji urządzeń niezbędnych do sprzedaży leków. Pomimo, iż apteki mogą doliczać do ceny leków opłatę ryczałtową, to nie jest ona wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów brak jest podstaw prawnych dofinansowania ze środków publicznych samorządu terytorialnego działalności ogólnodostępnej apteki, która zgodnie z uchwałą pełni dyżur w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Praktyka pokazuje, że pomimo podejmowania przez rady powiatów uchwał w sprawie rozkładu godzin pracy aptek,  wiele aptek wskazanych do dyżurowania pozostaje zamkniętych lub pełnią tzw. dyżur „pod telefonem”.

Potrzeba pilnej regulacji przepisów
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej powyższym wirusem, zapewnienie realnej dostępności aptek, w porze nocnej jest szczególnie ważne. Dostęp do leków również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy jest podstawą zapewnienia bezpieczeństwa Polakom.

W ocenie Konwentu Marszałków Województw RP celowym jest jak najszybsze wypracowanie podstaw prawnych, które pozwolą na finansowanie dyżurów aptek w porze nocnej niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ze środków publicznych".

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH