MF interpretuje przepis w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

PRAWO

Autor: WOIA/rynekaptek.pl   29-03-2017, 12:04

MF interpretuje przepis w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pismo prezes NRA, Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej, wyjaśnia wątpliwości interpretacyjne związane z nowym brzmieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, stosowanie do art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w brzemieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

• stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł., przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

MF wyjaśnia, że nowelizacja omawianego przepisu dokonana ustawą z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o swobodzie działalności gospodarczej, nie dotyczyła użytego w nim pojęcia „transakcji”, które to pojęcie funkcjonuje w art. 22 u.s.d.g. od momentu wejścia w życie tej ustawy, tj. 2004 rok.

Jak uzasadnia resort, wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych wiąże się z określeniem negatywnych konsekwencji nierespektowania normy wyrażonej w art. 22 ust. 1 u.s.d.g. polegających na braku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu z tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, o której mowa w powołanym przepisie u.s.d.g została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, odwołują się wprost do nazewnictwa stosowanego w u.s.d.g i nie kreują swoistej definicji transakcji.

Więcej: http://www.woia.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH