MF: nie mamy wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach podatkowych sieci aptek

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   02-07-2020, 13:02

MF: nie mamy wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach podatkowych sieci aptek

Analizy i wnioski przeprowadzone przez ZAPPA co do wpływów, jakie od sieci aptecznych powinny trafić w minionych latach do budżetu państwa, nie znajdują odzwierciedlenia w posiadanych przez Ministerstwo Finansów danych.

to wielkości te są poprawne, ale dotyczą tylko i wyłącznie wpływów z podatków dla podklasy branży wg kodu PKD 47.73.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)" - informuje MF.

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, w tym w aptekach.

Na wysokość wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składają się następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:
- § 001 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- § 003 – wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
- § 004 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych;
- § 020 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej
jednostki kontrolowanej;

Na wysokość wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych składa się:
- § 002 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

W tym zestawieniu nie uwzględniono zatem, z jaką formą prawną działalności podmiotu prowadzącego aptekę związany jest odprowadzony podatek PIT. Na wysokość tego podatku wpływa m.in. odprowadzana przez płatnika zaliczka od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych zarówno przez sieci apteczne jak i apteki indywidualne. Należy też stwierdzić, że przynależność aptek do sieci aptecznych nie podlega kryterium formy prawnej, w ramach której prowadzą one działalność. O takich względach decydują umowy, a nie forma organizacyjno-prawna, w ramach której apteka jest prowadzona.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH