MF: nie mamy wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach podatkowych sieci aptek

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   02-07-2020, 13:02

MF: nie mamy wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach podatkowych sieci aptek

Analizy i wnioski przeprowadzone przez ZAPPA co do wpływów, jakie od sieci aptecznych powinny trafić w minionych latach do budżetu państwa, nie znajdują odzwierciedlenia w posiadanych przez Ministerstwo Finansów danych.

Ministerstwo Finansów nie ma możliwości wyodrębnienia ze swoich zasobów danych informacji o kwotach odprowadzanych podatków dochodowych przez apteki indywidualne i przez apteki sieciowe. Oznacza to, że nie można uznać, że przytoczone dane obrazują odprowadzenie podatku w latach
2015-2019 przez:
- sieci apteczne w wysokości: 218,3 mln zł,
- apteki indywidualne w wysokości: 1,49 mld zł;

Oparte na tych założeniach analizy i wnioski, przeprowadzone przez Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) co do wpływów, jakie od sieci aptecznych powinny trafić w minionych latach do budżetu państwa, nie znajdują odzwierciedlenia w posiadanych przez Ministerstwo Finansów danych.

Należy też znaczyć, że do tej pory do resortu finansów nie dotarły sygnały, które dostarczałyby wiarygodnych informacji o nieprawidłowościach tego rodzaju, jak opisane w interpelacji. Nadzór nad wypełnianiem przez podatników obowiązków podatkowych, w tym wykrywaniem nieprawidłowości, sprawuje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), a w jej strukturze głównie urzędy skarbowe.

Działalność aptek (w tym sieciowych) objęta jest monitorowaniem przez KAS na takich samych zasadach, jak działalność wszystkich innych podatników. W przypadku stwierdzenia zwiększonego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w stosowaniu prawa podatkowego podejmowane są dalsze działania, które mają na celu doprowadzenie do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Działania KAS, w zależności od okoliczności sprawy, mogą mieć formę czynności sprawdzających, kontroli podatkowych albo kontroli celno-skarbowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH