Minister ws. telefonów z NFZ zachęcających do szczepienia: dane przetwarzane są legalnie

PRAWO

Autor: MZ   15-07-2021, 07:09

Minister ws. telefonów z NFZ zachęcających do szczepienia: dane przetwarzane są legalnie Administratorem danych osobowych gromadzonych w tym systemie jest Minister Zdrowia, a zostały one udostępnione w systemie na mocy przepisów (fot. LJ)

W tym przypadku spełniona jest przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych - informuje resort zdrowia w związku z przekazaniem tych danych podmiotom trzecim.

Minister zdrowia wydał komunikat w sprawie oświadczeń o niewyrażeniu zgody Narodowemu Funduszowi Zdrowia na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu realizacji telefonicznego zachęcania do zapisania na szczepienie przeciw COVID-19.

Dane mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego P1

Zgodnie z art. 7a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego P1 Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane, o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w tym systemie jest Minister Zdrowia, a zostały one udostępnione w systemie na mocy przepisu ww. rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami RODO, podmiot może przetwarzać (w tym udostępniać) dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna przetwarzania danych. Przetwarzanie tzw. danych zwykłych (imię, nazwisko, numer PESEL) może się odbywać jedynie po spełnieniu jednego z warunków określonych w art. 6 RODO.

Minister Zdrowia jest administratorem tych danych

W przypadku podmiotów publicznych co do zasady podstawę prawną przetwarzania powinno stanowić wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Przepis ten odsyła do właściwych przepisów szczególnych regulujących zasady postępowania z danymi osobowymi. Wobec przepisu art. 7a rozporządzenia spełniona jest przesłanka legalności przetwarzania i związana jest z obowiązkiem prawnym ciążącym na Ministrze Zdrowia jako administratorze.

Ponadto Minister Zdrowia jako administrator danych osobowych gromadzonych (w tym imię, nazwisko i numer PESEL) w systemie rejestracji (Centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19), powierzył przetwarzanie danych osobowych w tym systemie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w tym w zakresie dotyczącym wykonywania połączeń wychodzących do osób, które nie poddały się szczepieniu.

W związku z powyższym należy uznać, że sformułowane oświadczenie nie wywołuje skutków prawnych. Przetwarzanie danych osobowych nie jest bowiem oparte na podstawie udzielonej zgody lecz na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

"W związku z powyższym wszystkie oświadczenia o w.w. treści zostaną pozostawione bez rozpoznania" - napisał resort.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH