Ministerstwo Zdrowia kontra prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej

PRAWO

Autor: PAP/rynekaptek.pl   01-10-2009, 18:58

Ministerstwo Zdrowia kontra prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Według przedstawicieli Śląskiej Izby Aptekarskiej, nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich oznacza łamanie praw pacjenta. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to pacjent będzie ponosił konsekwencje finansowe niedbałego wystawiania recept przez lekarzy - ostrzegają aptekarze.

– Apteka będzie mogła realizować niedbale wystawione recepty tylko za 100-procentową odpłatnością, odbierając jednocześnie pacjentom prawo do leków refundowanych. Np. każda nieczytelna recepta, czyli taka, której także pacjent nie będzie potrafił przeczytać, powinna zostać zrealizowana przez aptekę bez przysługującej pacjentowi zniżki, a odpłatność za lek wyniesie np. 120 zł, zamiast 3,2 zł – podkreśla prezes Rady ŚIA dr n. farm. Stanisław Piechula.

Jak już pisaliśmy dr Stanisław Piechula wystąpił do pacjentów z propozycją wzięcia udziału w proteście przeciwko ministerialnemu rozporządzeniu.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych, jako propozycja wprowadzenia pewnych rozwiązań, a nie obowiązujące już prawo. „Uprawnienie pacjenta do zaopatrzenia w leki refundowane jest niezbywalnym prawem ustawowym i nie może być w żadnym razie odebrane aktem niższej rangi, jakim jest rozporządzenie. Realizacja prawa do leku refundowanego wymaga jednak spełnienia szeregu warunków, a jednym z nich jest poprawnie wystawiona recepta lekarska” - oświadcza resort zdrowia.

Projekt wcale nie wskazuje pacjenta jako osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wystawienie recepty lekarskiej. Osobą uprawnioną do wystawienia recepty jest lekarz i tylko lekarz może naprawić swój błąd, a sposób jego naprawy nie jest przedmiotem regulacji niniejszego projektu - wyjaśnia resort.

Warunek poprawności formalnej recepty jest niezwykle istotny z punktu widzenia przepływów finansowych pomiędzy płatnikiem publicznym a apteką - dodaje ministerstwo.

MZ podkreśla, że recepta jest dokumentem finansowym, który podlega kontroli. Tym samym nie może zawierać błędów.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH