MS: nie zapadł jeszcze żaden wyrok skazujący, ale ...

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   08-10-2020, 10:21

MS: nie zapadł jeszcze żaden wyrok skazujący, ale ... Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do I połowy maja 2020 r. zakwestionowano transakcje o łącznej wartości 180 mln zł, zajęto mienie o wartości ok. 5 mln zł i leki przeznaczone do wywozu o wartości ok. 4 mln zł. Postawiono zarzuty 77 osobom - podsumowuje ministerstwo sprawiedliwości walkę z nielegalnym wywozem leków.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie skutków nowelizacji Prawa farmaceutycznego wprowadzającej penalizację nielegalnej sprzedaży leków przez apteki i farmaceutów innym podmiotom niż pacjenci.

Z informacji uzyskanych od Prokuratury Krajowej wynika, że od 2015 r. wniesionych zostało 55 aktów oskarżenia za przestępstwa związane z nielegalnym wywozem leków, w tym 9 aktów oskarżenia wniesiono po nowelizacji przepisów prawa farmaceutycznego, która weszła w życie 6 czerwca 2019 r.

Nie zapadł dotychczas żaden wyrok skazujący w sprawie za te przestępstwa. Jednocześnie należy wskazać, że w toku pozostaje 58 spraw związanych z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych oraz 2 postępowania w fazie in rem, związane stricte z nielegalnym wywozem produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności (art. 126c ustawy – Prawo farmaceutyczne).

Badaniu i łączeniu poddano 168 spraw, czego skutkiem jest to, że prowadzone postępowania nie dotyczą pojedynczych nielegalnych transakcji, ale działań zorganizowanych grup przestępczych.

Do pierwszej połowy maja 2020 r. zakwestionowano transakcje o łącznej wartości 180 milionów złotych, zajęto mienie o wartości około 5 milionów złotych i produkty lecznicze przeznaczone do wywozu o wartości około 4 milionów złotych oraz ogłoszono zarzuty 77 osobom - wylicza wiceminister dodając, że należy spodziewać się, że przedstawione powyżej statystyki będą się zmieniać.

W toku prac nad projektem nowelizacji ustawy Pf z dnia 26 kwietnia 2019 r. projektodawca oparł się na ustaleniach Najwyższej Izby Kontroli, z których wynikało, że około 57% produktów leczniczych sprzedawanych rocznie do krajów Unii Europejskiej (o łącznej wartości około 3,5 miliarda złotych) wywożone było nielegalnie. Zgodnie z tymi ustaleniami wartość produktów leczniczych wywożonych nielegalnie do innych państw członkowskich wynosiła około 2 miliardy złotych w skali roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH