MZ: aktualnie trwają prace nad projektem e-Krew? Grupa krwi będzie w IKP?

PRAWO

Autor: Sejm   16-07-2021, 11:04

MZ: aktualnie trwają prace nad projektem e-Krew? Grupa krwi będzie w IKP? Z informacji przekazywanych przez lekarzy i środowiska medyczne wynika, że nierzadko dochodzi do problemu związanego z tym, że pacjenci nie posiadają w swojej dokumentacji potwierdzonej grupy krwi (fot. LJ)

Obecnie istnieje każdorazowa konieczność ustalenia grupy krwi w toku prac podejmowanych przez lekarzy. Problem mógłby zostać rozwiązany przez stworzenie centralnej bazy danych zawierającej potwierdzenia grup krwi pacjentów.

Poseł Norbert Kaczmarczyk zapytał ministra zdrowia o możliwość stworzenia centralnego rejestru grup krwi.

Z informacji przekazywanych przez lekarzy i środowiska medyczne wynika, że nierzadko dochodzi do problemu związanego z tym, że pacjenci nie posiadają w swojej dokumentacji potwierdzonej grupy krwi albo nie dostarczają takiego dokumentu podczas wizyt u lekarza czy w szpitalu, albo nie posiadają go w ogóle.

Wiąże się to z koniecznością ustalenia grupy krwi w toku prac podejmowanych przez lekarzy. Nie zawsze jest na to odpowiednio dużo czasu. Zdarza się również, że nie ma po prostu takiej możliwości.

- Problem mógłby zostać rozwiązany przez stworzenie centralnej bazy danych zawierającej potwierdzenia grup krwi pacjentów. Takie rozwiązanie mogłoby być wdrożone również w ramach IKP - podsuwa pomysł poseł.

Tak funkcjonuje to obecnie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne podstawą do wdrożenia leczenia krwią lub jej składnikami jest potwierdzony wynik grupy krwi oparty na dwóch badaniach wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od pacjenta, każdorazowo zidentyfikowanego, w różnym czasie, z dwóch różnych miejsc wkłucia.

Potwierdzony wynik grupy krwi wydawany jest pacjentowi w postaci papierowej na odpowiednim formularzu, w postaci wpisu do Karty Grupy Krwi, do legitymacji służbowej żołnierza zawodowego lub w postaci elektronicznej, przy czym osoba dokonująca zdalnej autoryzacji wyniku badania stosuje kwalifikowany podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Wynik grupy krwi z jednego oznaczenia, tzw. „niepotwierdzony wynik grupy krwi”, wydaje się pacjentowi w postaci papierowej na ww. formularzu z zaznaczeniem rubryki „niepotwierdzony".

W przypadku braku potwierdzonego wyniku grupy krwi i/lub innych badań immunohematologicznych wykonywanych przed przetoczeniem, przy konieczności pilnego przetoczenia krwi lub jej składników lekarz może przetaczać wskazane w obowiązujących procedurach odpowiednie składniki krwi gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta.

Będzie zmiana

Resort dodaje, że aktualnie trwają prace nad projektem „e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie2.1 - Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach projektu uwzględniono możliwość dostępu do wyników badań immunohematologicznych honorowych dawców krwi poprzez IKP oraz uprawnionych osób do wyników badań pacjentów z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz w Pracowniach Immunologii Transfuzjologicznej w podmiotach leczniczych na terenie całego kraju.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH