MZ chce skuteczniej walczyć z lekoopornymi szczepami szpitalnymi

PRAWO

Autor: RCL/rynekaptek.pl   14-07-2017, 10:02

MZ chce skuteczniej walczyć z lekoopornymi szczepami szpitalnymi Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym wybranymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności.

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym przez lekooporne szczepy szpitalne (BCA).

Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1) Enterobacteriaceae spp. – opornych na karbapenemy w mechanizmie wytwarzania enzymów karbapenemaz lub opornych na wszystkie dostępne antybiotyki w tym kolistynę;
2) Clostridium difficile toksynotwórczych;
3) Enterococcus spp. – opornych na wankomycynę VRE;
4) Pseudomonas spp. – opornego na co najmniej dwie grupy antybiotyków, w tym karbapenemy;
5) Acinetobacter spp. – opornego na co najmniej dwie grupy antybiotyków, w tym karbapenemy;
6) innych gatunków bakteryjnych będących biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia.

Regulacja dotyczy więc w szczególności postępowania w przypadku identyfikacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae, wytwarzających karbapenemazy typu KPC, NDM, OXA-48, pałeczki Gram-ujemne Pseudomonas, Acinetobacter, Enterococcus, oporne na wankomycynę Clostridium difficile.

Należy podkreślić, że cechą wspólną wymienionych czynników alarmowych jest oporność na antybiotyki beta- laktamowe uważane dotąd za leki „ostatniej szansy” w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez powyższe drobnoustroje.

W związku z tym, że w podmiotach leczniczych coraz częściej dochodzi do zakażeń czynnikami alarmowymi wieloopornymi m.in. pałęczkami Gram-ujemne Pseudomonas, Acinetobacter czy Enterococcus. Jak czytamy w rozporządzeniu należy podjąć wszelkie działania zapobiegające się szerzeniu się powyższych czynników alarmowych.

Opracowanie szczegółowego projektu nowej regulacji pozwoli na bardziej precyzyjne prowadzenie nadzoru w szpitalach poprzez m.in. wzrost wykonywania badań mikrobiologicznych oraz realizację zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

Więcej: http://legislacja.rcl.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH