MZ: hurtownia nie może dalej zlecać powierzonych jej zadań

PRAWO

Autor: RCL/ rynekaptek.pl   22-02-2021, 09:02

MZ: hurtownia nie może dalej zlecać powierzonych jej zadań Minister zdrowia przygotował projekt nowelizacji rozporzadzenia, by rozwiać wątpliwości, kto jest właścicielem szczepionek Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Resort zdrowia proponuje zabieg legislacyjny, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości natury prawnej co do posiadania mandatu do prowadzenia dystrybucji szczepionki przeciw COVID-19 przez rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Przygotował nowelizację.

Minister zdrowia przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Celem jest rozszerzenie katalogu zakresowego szczepionek stanowiących rezerwę na wypadek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii o szczepionkę przeciw COVID-19.

Celem projektu jest również wskazanie dystrybutora centralnego w stosunku do szczepionek, którym w ocenie autorów projektu powinna być Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

"Taki zabieg legislacyjny powinien rozwiać wszelkie wątpliwości natury prawnej co do posiadania mandatu do prowadzenia dystrybucji omawianej szczepionki. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych może przy tym zlecić przechowywanie lub transport szczepionek przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień podmiotowi prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną, z zastrzeżeniem, że taki podmiot nie może dalej zlecać powierzonych mu zadań innym podmiotom, a w szczególnych przypadkach może to zrobić za zgodą agencji. Rozporządzenie ustala również że ARM jest odpowiedzialny z proces dystrybucji szczepionek, koordynuje ten proces i ustala jego zasady" - dodaje MZ w uzasadnieniu.

Pobocznym celem jest również to, aby ukonstytuować schemat dystrybucyjny szczepionek przeciw COVID-19 z wykorzystaniem już istniejących regulacji, zamiast tworzenia nowych.

"Wpisuje się to w koncepcję ograniczania liczby wytwarzanych przez organy administracji publicznej aktów normatywnych i jest podyktowane względami ekonomiki prowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej procesów prawodawczych. Należy przy tym wskazać, że przez użyte w § 4 określenie "dystrybucja" rozumie się zasady transportu i przechowywania szczepionek celem zachowania ich jakości" - dodano.

Rozporządzenie określa wymagania dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, pozwalające na efektywniejszą dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19, w przypadku gdyby Centralny Dystrybutor skorzystał z tych podmiotów w procesie dostarczania szczepionek do podmiotów szczepiących.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH