MZ modyfikuje przepis o teleporadzie

PRAWO

Autor: RCL/ rynekaptek.pl   26-01-2021, 09:21

MZ modyfikuje przepis o teleporadzie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Teleporada może być udzielona w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej - pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem - brzmi nowa treść projektu rozporządzenia.

Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jest to zmiana w porównaniu do poprzedniego projektu, kiedy to minister zdrowia wskazał, że teleporada powinna być udzielona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej.

To spotkało się jednak z reakcją środowiska lekarskiego. Porozumienie Zielonogórskie zasygnalizowało, że propozycja jest niewykonalna.

Aktualne rozporządzenie doprecyzowuje termin realizacji teleporady, wskazując że świadczenie to może być udzielone w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta celem uzyskania pomocy medycznej - pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W opinii MZ, takie rozwiązanie skutkować będzie szybszym uzyskaniem pomocy odpowiedniej do stanu i potrzeb zdrowotnych danego pacjenta.

Ponadto, wprowadzenie przedmiotowego zapisu umożliwi osobie udzielającej teleporady uzgodnienie optymalnego terminu realizacji ww. świadczenia, z uwzględnieniem zarówno faktycznej potrzeby zdrowotnej danego pacjenta, jak i daty jego zgłoszenia. Przyjęcie powyższego schematu działania nie zagrozi jednocześnie udzieleniu porad i wizyt w bezpośrednim kontakcie przez personel medyczny podstawowej opieki zdrowotnej.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 stycznia 2021 r. Data ta jest powiązana z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej: https://legislacja.rcl.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH