MZ: nowy program walki z narkomanią i alkoholizmem

PRAWO

Autor: PAP/rynekaptek.pl   23-03-2011, 11:30

Rząd zatwierdził programy, które przynieść mają skuteczniejsze zwalczanie przestępczości narkotykowej, ograniczenie używania tych substancji, a także zmniejszenie dostępności do alkoholu.

„Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015” został przedłożony przez minister zdrowia. Podano w nim, powołując się na dane Światowej Organizacji Zdrowia, że alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia ludzi. Jego spożywanie wywołuje lub przyczynia się do ponad 60 rodzajów chorób i urazów.

Dlatego jednym z celów programu jest ograniczenie dostępności i zmiana struktury wypijanego w naszym kraju alkoholu; w 1998 r. za średnią pensję można było kupić w Polsce 56 butelek wódki, w 2009 r. - 159.

Celem programu jest też walka z przemocą stosowaną w rodzinach z problemem alkoholowym. Poprzez zwiększenie kompetencji właściwych służb oraz podniesienie jakości działań interwencyjnych i psychologicznych wobec sprawców przemocy w rodzinie, poprawić ma się jakość pomocy udzielanej ofiarom – informuje Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Program ma na celu również zmniejszenie przypadków naruszeń prawa w związku z piciem alkoholu, takich jak prowadzenie samochodu pod jego wpływem. Podjęte maja być też działania zmierzające do ograniczenia niezgodnej z przepisami sprzedaży alkoholu nieletnim oraz przypadków nielegalnej produkcji i wprowadzania go do obrotu.

„Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016” zakłada ograniczenie używania narkotyków oraz skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych i zdrowotnych, związanych z zażywaniem tych substancji. Rząd zapowiada też zwalczanie nowych narkotyków i tzw. dopalaczy.

Osoby zażywające i uzależnione od narkotyków mają uzyskać szerszy dostęp do leczenia, a w zwalczanie związanych z narkomanią bezdomności i bezrobocia mają włączyć się samorządy terytorialne.

Program przewiduje też monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, ocenę instytucjonalnych i społecznych postaw wobec narkotyków, a także rozwój systemu informacji o substancjach psychoaktywnych i tzw. dopalaczach. To z kolei ma umożliwić m.in. zaplanowanie kampanii społecznych.

W Polsce liczbę osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych szacuje się na 100-125 tys., w tym osób uzależnionych od opiatów na 25-29 tys. Z badań CBOS wynika, że po dopalacze sięga ok. 3,5 proc. młodzieży ponadgminazjalnej - podaje CIR.

Realizacja programu w latach 2011-2016 ma kosztować budżet państwa blisko 294 mln zł.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH