MZ o amantadynie: do 3 opakowań na 30 dni na pacjenta. I tylko w zarejestrowanych wskazaniach

PRAWO

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   17-12-2020, 08:01

MZ o amantadynie: do 3 opakowań na 30 dni na pacjenta. I tylko w zarejestrowanych wskazaniach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Od 1 grudnia 2020 r. lek Viregyt K może być ordynowany i wydawany w aptece lub punkcie aptecznym tylko w ściśle określonych jednostkach chorobowych. Jednocześnie ograniczona została ilość w wydawaniu na jednego pacjenta leku do 3 opakowań na 30 dni.

Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 102) obowiązuje ścisła reglamentacja produktu leczniczego Viregyt K, amantadini hydrochloridum, kapsułki po 100 mg, op. a 50 kaps., od EAN: 05909990320912.

W związku z powyższym od 1 grudnia 2020 r. powyższy produkt leczniczy może być ordynowany i wydawany w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym tylko w ściśle określonych jednostkach chorobowych wyszczególnionych w przedmiotowym obwieszczeniu tj. we wskazaniach objętych refundacją:

- Choroba i zespół Parkinsona
- Dyskineza późna u osób dorosłych – leczenie.

Jednocześnie ograniczona została ilość w wydawaniu na jednego pacjenta (nr PESEL) w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego do 3 opakowań na 30 dni. Należy przy tym zaznaczyć, iż odpowiedzialność za zaordynowanie ww. produktów leczniczych spoczywa na osobie wystawiającej receptę, natomiast za wydanie – na osobie wydającej.

Jednocześnie Minister Zdrowia przypomina, że przez Centrum e-Zdrowia został przygotowany system informatyczny, który na platformie P1 będzie sprawdzał każdorazowo możliwość realizacji recepty zgodnie z warunkami określonymi w obwieszczeniu.

Produkt leczniczy Viregyt-K może być ordynowany i wydawany wyłącznie z odpłatnością refundacyjną 30%, zgodnie z obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Spowodowane to zostało gwałtownym wzrostem sprzedaży tego leku, który się przedstawiał następująco:

slajd.png
slajd.png

Wykres został wykonany na podstawie danych z Dokumentów Realizacji Recepty DRR
i wskazuje na sprzedaż produktu w poszczególnych stopniach odpłatności gdzie
odpłatność:

- 30% limitu oznacza sprzedaż zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi
- Pełnopłatnie sprzedaż poza wskazaniami refundacyjnymi.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH