MZ: rozporządzenie ws. kontroli surowców leków

PRAWO

Autor: MZ/rynekaptek.pl   25-10-2010, 14:23

Ministerstwo Zdrowia przedłożyło projekt rozporządzenia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych.

Jak czytamy w uzasadnieniu celem opracowania projektu rozporządzenia jest uaktualnienie wykazu określonych w nim jednostek badawczo - rozwojowych w związku ze zmianą nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie na Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz przemianowaniem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie na Narodowy Instytut Leków w Warszawie.

Przedmiotowy projekt dodaje do wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych, obok dotychczasowych instytutów (stanowiących jednostki badawczo rozwojowe), także laboratoria kontroli jakości leków.

Laboratoria kontroli jakości leków stanowią jednostki pomocnicze wojewódzkiej administracji zespolonej, funkcjonujące przy wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych i wykonujące ich zadania w zakresie kontroli jakości produktów leczniczych, w tym, na dzień dzisiejszy, dokonujące, zgodnie z art. 65 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) między innymi kontroli seryjnej wstępnej surowców farmaceutycznych używanych do sporządzania leków aptecznych lub recepturowych.

Laboratoria posiadają więc niezbędne instrumenty, wykwalifikowane zasoby kadrowe oraz szeroko rozumiane zaplecze umożliwiające dokonywanie kontroli w sposób rzetelny i efektywny.

Projekt umożliwi porównywanie lub powtórzenie badań w innym laboratorium w przypadku ewentualnej niejednoznaczności ich wyników, a ponadto zapewni wygodę wytwórcom, poprzez umożliwienie kontroli w najbliżej zlokalizowanym laboratorium.  Projekt ma na celu zapewnienie ochrony interesu ekonomicznego zleceniodawcy kontroli, bowiem, wobec proponowanej projektem zmiany, laboratoria będą między sobą konkurować oferowaną ceną.

Więcej: www.mz.gov.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH