MZ: uzgodnienia zewnętrzne ws. leków recepturowych

PRAWO

Autor: MZ/rynekaptek.pl   19-10-2010, 14:07

MZ: uzgodnienia zewnętrzne ws. leków recepturowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Resort zdrowia przekazał do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Projektowany przepis stanowi m.in., iż minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi: wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Będzie przy tym brał pod uwagę stanowiska wyrażone przez Zespół do Spraw Gospodarki Lekami, dostępność do leków oraz bezpieczeństwo ich stosowania, znaczenie leku w zwalczaniu chorób o znacznym zagrożeniu epidemiologicznym i cywilizacyjnym, wpływ leku na bezpośrednie koszty leczenia oraz kryteria, o których mowa w art. 31aust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W projekcie zrezygnowano z konieczności wyliczania wartości użytych surowców na podstawie największych zarejestrowanych opakowań. Przedmiotowa zmiana ma charakter racjonalizatorski, ponieważ apteki, które nie prowadzą receptury na dużą skalę, nie będą zmuszone do zakupu największych opakowań, z których większość nie zostanie wykorzystana.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH