MZ: w przedmiocie cofania zezwoleń inspekcja farmaceutyczna inaczej niż resort interpretuje przepisy

PRAWO

Autor: Sejm   08-04-2021, 08:03

MZ: w przedmiocie cofania zezwoleń inspekcja farmaceutyczna inaczej niż resort interpretuje przepisy Resort zdrowia inaczej niż inspekcja farmaceutyczna interpretuje przepisy. Co mają zrobić przedsiębiorcy? Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Inicjowanie postępowań w przedmiocie cofania zezwoleń przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych jest pokłosiem praktyki interpretacyjnej, odmiennej od stanowiska wyrażonego przez Ministra Zdrowia.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, odpowiedział na interpelację posła Kamila Bortniczuka w sprawie naruszania przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zasad wynikających z Konstytucji Biznesu.

"Krytykowana przez posła nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne została przyjęta z inicjatywy grupy posłów, a dokładniej przez przedstawicieli sejmowej większości, która nie podlega resortowi zdrowia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przyjęte rozwiązania znalazły również akceptację farmaceutów prowadzących indywidualne apteki, jak i samorządu aptekarskiego zrzeszającego tę grupę zawodową" - zauważa na wstępie wiceminister.

Przypomina, że zapewniono ochronę prawną podmiotom będącym właścicielami aptek przed wejściem w życie nowelizacji poprzez przyjęcie zasady ochrony praw nabytych, a mianowicie w przepisach przejściowych przyjęto regułę, iż wydane przed dniem 25 czerwca 2017 r. zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych zachowują moc, a zatem pozostają one w obrocie prawnym bez konieczności spełnienia przez podmioty, na rzecz których zostały one wydane, dodatkowych warunków.

Interpretacja nie jest wiążąca
W interpelacji poseł zwraca uwagę, że "organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nie stosują się do objaśnień prawnych wydanych przez ministra zdrowia".

Co na to minister? "Choć aktualność zachowują wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne Ministra Zdrowia odnoszące się do stosowania przepisów wprowadzonych w ramach nowelizacji „Apteki dla Aptekarza”, to nie są one wiążące dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa, a stanowią wyjaśnienie przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, co ma ułatwić ich praktyczne stosowanie" - odpowiada.

Przy czym przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do treści objaśnień prawnych.

Pozostaje droga sądowa
W odniesieniu do zarzutów kierowanych do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i sposobu interpretacji przepisów „Apteki dla Aptekarza”, co ma przełożenie na inicjowanie postępowań w przedmiocie cofania zezwoleń na prowadzenie aptek, Minister Zdrowia zaznacza, że podobne sygnały napływają do resortu ze strony farmaceutów prowadzących apteki z prośbą o podjęcie interwencji.

Tymczasem Minister Zdrowia nie ma uprawnień do kontroli postępowań prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych czy Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa organem właściwym do prowadzenia postępowań są organy inspekcji farmaceutycznej. Jeżeli przedsiębiorca uważa, że jego sprawa została nieprawidłowo rozpatrzona może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zatem ostatecznie słuszność oraz poprawność decyzji może zostać zweryfikowana na drodze sądowej.

PIF ma odmienne zdanie niż MZ
"Inicjowanie postępowań w przedmiocie cofania zezwoleń przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych jest pokłosiem przyjętej przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną praktyki interpretacyjnej, odmiennej od stanowiska wyrażonego w przywołanym objaśnieniu prawnym Ministra Zdrowia" - przyznaje wiceminister.

Dodaje, że kwestia możliwości i zakresu stosowania przepisów wprowadzonych przedmiotową nowelizacją stanowi istotny problem prawny, gdyż nawet orzeczenia sądów administracyjnych przedstawiają różniące się od siebie rozważania w tym zakresie.

- Być może w celu rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych zasadne byłoby przyjęcie uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny - ocenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH