MZ: ważne są potrzeby ludności, a nie brak przestrzegania harmonogramu

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   21-09-2020, 09:41

MZ: ważne są potrzeby ludności, a nie brak przestrzegania harmonogramu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister Zdrowia popiera inicjatywę doregulowania kwestii organizacji dyżurów aptek i w związku z tym kończy pracę nad własną propozycją, która będzie dążyć do zaproponowania takiego modelu, by pogodzić interesy wszystkich jego uczestników - informuje MZ.

Jakiś czas temu przywołaliśmy interpelację posła Jana Szopińskiego w sprawie "wsparcia samorządów powiatowych w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia całodobowego funkcjonowania aptek.

Resort zdrowia odpowiedział na zapytanie posła, co zamierza zrobić w tej sprawie.

Jak przypomina ministerstwo, wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie naprowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych.

"Należy przy tym mieć na uwadze, że przepis odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności, nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki. Stanowi o tym art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne" - dodaje resort.

- W tego typu sprawach, w których zresztą wyłączną kompetencję posiadają wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, istotny – lub wręcz kluczowy – jest stan faktyczny sprawy. Zbadaniu podlegać będzie szereg okoliczności towarzyszących nierealizowaniu uchwał powiatu dotyczących harmonogramu dyżurów. Chodzi o względy odnoszące się do kwestii istnienia, bądź uprawdopodobnienia istnienia po stronie personelu apteki okoliczności uzasadniających konieczność, bądź przynajmniej zasadność zamknięcia apteki w określonym czasie, jak i ewentualne przyczyny, które zaistniały po stronie podmiotu prowadzącego aptekę – jeżeli po stronie samego personelu przyczyn takich nie było - czytamy w odpowiedzi.

Istotne znaczenie miałaby również skala ewentualnego niezaspokajania w tym czasie potrzeb miejscowej ludności oraz ustalenie, na ile takie działanie miało charakter uciążliwy dla pacjentów, i czy takiemu działaniu można przypisać znamiona uporczywości(z czym w sposób oczywisty powiązany musiałby zostać wniosek o celowym, zamierzonym działaniu).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH