Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH instytutem badawczym

PRAWO

Autor: Dziennik Ustaw   28-06-2021, 18:02

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH instytutem badawczym Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych z za­kresu nauk o zdrowiu Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Zadaniem NIZP-PZH będzie kontrola jakości i ocena bezpieczeństwa produktów immunologicznych, produktów krwiopochodnych stosowanych w zapobieganiu chorobom zakaźnym u ludzi.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego.

Nowe zadania Instytutu

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych z za­kresu nauk o zdrowiu, dostosowanych do potrzeb zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących monitorowania i analiz stanu zdrowia ludności oraz jego uwarunkowań, organizacji systemu ochrony zdrowia, bezpieczeń­stwa żywności oraz sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka, promocji i profilaktyki zdrowia, epidemiologii i diag­nostyki chorób zakaźnych, nadzoru epidemiologicznego, szczepień ochronnych, bezpieczeństwa zdrowotnego środowiska i naturalnych surowców leczniczych.

Jednym z zadań będzie kontrola jakości i ocena bezpieczeństwa produktów immunologicznych, produktów krwiopochodnych stosowanych w zapobieganiu chorobom zakaźnym u ludzi i zwalczaniu tych chorób oraz pełnienie funkcji Państwowego Laborato­rium Kontroli Produktów Leczniczych i współpraca z Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków w zakresie bez­pieczeństwa szczepionek i surowic odpornościowych.

Zadaniem jednostki będzie też współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymiany danych, w szczególności dotyczących charak­terystyki patogenów występujących na terenie kraju.

Historia Instytutu sięga II Rzeczypospolitej

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego był utworzony na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny.

Następnie wydano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (Dz. U. poz. 1466) oraz rozporządzenie Rady Mini­strów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła

Aktualnie Instytutowi nadano status państwowego instytutu badawczego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH