Naruszała prawa pracowników, w końcu ją zwolnili

PRAWO

Autor: orzeczenia.ms.gov.pl/ rynekaptek.pl   21-06-2017, 09:39

Naruszała prawa pracowników, w końcu ją zwolnili Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Sąd Rejonowy w Gdańsku rozstrzygał w sprawie kobiety, która została - jej zdaniem - bezprawnie zwolniona z pracy, ze stanowiska przedstawiciela medycznego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Mimo to sąd oddalił jej powództwo.

Sąd Rejonowy w Gdańsku rozstrzygał w sprawie kobiety, która została - jej zdaniem - bezprawnie zwolniona z pracy przedstawiciela medycznego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Mimo to sąd oddalił jej powództwo. Dlaczego?

Kobieta pracowała od 15 października 2001 roku na stanowisku przedstawiciel medyczny zawartej na czas nieokreślony. Ostatnio pracowała na stanowisku kierownika Regionalnego w wymiarze całego etatu.

Jednak 5 grudnia 2014 roku pracodawca powiadomił ją o zastosowaniu wobec niej kary porządkowej nagany za naruszenie ustalonej organizacji pracy, polegającej na podejmowaniu wobec kontrahentów pracodawcy działań nieuzgodnionych z pracodawcą, a co więcej sprzecznych z jego wolą. Kobieta nie zgodziła się z zarzutami i wniosła pozew wraz z odszkodowaniem od pracodawcy - 48 tys. zł.

Sąd rozpoczął ustalać stan faktyczny i co się okazało?

Kobieta przekazywała nieprawdziwe informacje o odbytych podwójnych wizytach z podległymi sobie pracownikami, co uznano za poświadczenie nieprawdy w stosunku do pracodawcy.

Ponadto zmuszała podległych pracowników do sporządzania notatek służbowych, stawiających pracodawcę oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze u prawodawcy w niekorzystnym świetle, a w także kwestionujących autorytet i kompetencje pracodawcy, wykorzystując przy tym stosunek podległości służbowej pracowników oraz narzucając pracownikom działań sprzecznych z ich wolą, jak również wolą i interesem pracodawcy.

Mobbing
Naruszała też podstawowe prawa pracownicze podległych pracowników, nakazując im wnioskowanie o urlop na żądanie, wykonywanie czynności służbowych w trakcie zwolnień lekarskich oraz wykonywanie czynności służbowych w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.

Te działania były podejmowane bez zgody i wiedzy pracodawcy, i w sposób rażący naruszyły prawa podległych pracowników. Ponadto dokonane były z przekroczeniem uprawnień, które nie obejmowany prawa do składania w imieniu pracodawcy oświadczeń z zakresu prawa pracy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH