Nawet od niezgodnej z prawem reklamy można odliczać VAT

PRAWO

Autor: Katarzyna Bondaryk, Urszula Gruszko-Szymańska/rynekaptek.pl   22-02-2011, 07:16

Nawet od niezgodnej z prawem reklamy można odliczać VAT Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W świetle interpretacji Ministra Finansów, jaką uzyskali prawnicy Kancelarii Adwokackiej Katarzyna Bondaryk, można odliczać VAT także w przypadku reklamy niezgodnej z przepisami prawa.

Przepisy prawa podatkowego nie określają tego co należy zrobić z odliczonym podatkiem VAT w przypadku wydania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji nakazującej zaprzestanie ukazywania się lub prowadzenia reklamy leku. Nie wiadomo również czy od wydatków poniesionych na dostosowanie tej reklamy do przepisów Prawa farmaceutycznego można odliczać podatek od towarów i usług.

Można odliczać
Zdaniem Katarzyny Bondaryk i Urszuli Gruszko – Szymańskiej z Kancelarii Adwokackiej Katarzyna Bondaryk dopuszczalne jest odliczanie podatku od towarów i usług z tytułu poniesionych na reklamę leku kosztów, pomimo uznania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego tej reklamy za sprzeczną z prawem. Możliwe jest również odliczanie nakładów na dostosowanie prowadzonej reklamy do wymogów decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Prawnicy powołują się
na art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym artykułem w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT i wyłącznie w sytuacji, gdy dokonywane przez nich zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można zatem podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH