Nawet od niezgodnej z prawem reklamy można odliczać VAT

PRAWO

Autor: Katarzyna Bondaryk, Urszula Gruszko-Szymańska/rynekaptek.pl   22-02-2011, 07:16

Nawet od niezgodnej z prawem reklamy można odliczać VAT

W świetle interpretacji Ministra Finansów, jaką uzyskali prawnicy Kancelarii Adwokackiej Katarzyna Bondaryk, można odliczać VAT także w przypadku reklamy niezgodnej z przepisami prawa.


Wydatki na reklamę produktów leczniczych, zarówno poniesione przed wydaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego decyzji nakazującej zaprzestanie ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej z obowiązującym prawem, jak również nakłady na dostosowanie prowadzonej reklamy do wymogów tej decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, będą miały niewątpliwie związek z prowadzoną w formie reklamy działalnością gospodarczą. 

Stanowisko sądów
Takie stanowisko jest zgodne z reprezentowanym w piśmiennictwie i orzeczeniach sądowych.  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 maja 2008 roku uznał, że wszelkie ograniczenia, jeżeli chodzi o odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na reklamę i reprezentację należy uznać za niezgodne z VI dyrektywą vatowską.

W komentarzu do art. 167 dyrektywy 2006/112/WE Rady (w: K.Sachs (red.), R. Namysłowski (red.), Dyrektywa VAT, Komentarz, LEX 2008) stwierdza się, że zasada neutralności realizowana jest poprzez umożliwienie podatnikowi pomniejszenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z jego działalnością gospodarczą.

Neutralność VAT dla podatnika wyraża się m.in. w dążeniu do poszukiwania, wdrażania i ochrony rozwiązań legislacyjnych zapewniających stan prawny, w którym wartość podatku zapłaconego przez podatnika w cenie kupowanych przez niego towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności opodatkowanej nie będzie stanowić dla podatnika ostatecznego kosztu. Podatnik powinien zatem  mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego ze swoją działalnością opodatkowaną.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH