NIA: co stało się z uwagami Izby do projektu ustawy o refundacji leków

PRAWO

Autor: NIA/rynekaptek.pl   25-10-2010, 08:20

NIA: co stało się z uwagami Izby do projektu ustawy o refundacji leków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelna Izba Aptekarska ocenia, że Ministerstwo Zdrowia naruszyło przyjęte zasady i ustawowe uprawnienia Izby.

Izba twierdzi, że 13 października 2010 roku podczas spotkania dotyczącego projektu ustawy o refundacji leków, przedstawiciel Ministra Zdrowia publicznie poinformował, że nie otrzymał uwag Naczelnej Rady Aptekarskiej do omawianego projektu.

NIA twierdzi, że złożyła w Ministerstwie Zdrowia obszerne uwagi i propozycje NRA 8 października 2010 roku, dzień przed ustawowym terminem zakończenia konsultacji.

Naczelna Izba Aptekarska opowiada się za sztywnymi cenami na leki refundowane. Podkreśla, że w żadnym stanowisku NIA nie było mowy o tym, że po wejściu w życie ustawy refundacyjnej ceny leków zdrożeją. „Ostrzegaliśmy natomiast, że nieuwzględnienie uwag i opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej do ustawy refundacyjnej może mieć niekorzystny wpływ na rynek apteczny w Polsce. Sprzeciw dotyczył też sposobu prowadzenia konsultacji  społecznych nad projektem” – informuje NIA.

Naczelna Rada Aptekarska zdecydowanie podkreśla, że projekt ustawy o refundacji leków nie likwiduje patologii, a więc tzw. sprzedaży jednogroszowych czy jednozłotówkowych, dopłat do leków i dalszej gry rynkowej odpłatnością za leki refundowane, co miało być jej jednym z najważniejszych celów.

„Jeżeli celem autorów projektu jest wyeliminowanie sprzedaży „leków za grosz”, w projekcie powinien być wprowadzony przepis nakazujący pobieranie odpłatności w wysokości ustalonej w ustawie oraz sankcjonujący ten nakaz. Konieczne jest także wprowadzenie przepisów przewidujących sankcję za stosowanie innej odpłatności niż wynikająca z ustawy” – twierdzą przedstawiciele samorządu aptekarskiego.

Nie do przyjęcia jest dla środowiska aptekarskiego zaproponowany sposób liczenia urzędowej marży detalicznej (od ceny hurtowej stanowiącej podstawę limitu w danej grupie limitowej) oraz jej wysokość wynikająca z tabeli.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH