NIA rozwiewa wątpliwości kto może zostać kierownikiem apteki

PRAWO

Autor: OIA Katowice/rynekaptek.pl   12-04-2011, 14:52

NIA rozwiewa wątpliwości kto może zostać kierownikiem apteki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Kierownikiem apteki może zostać farmaceuta, który nie przekroczył 65 roku życia i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece w wymiarze pełnego etatu lub 3-letni staż pracy w aptece w wymiarze pełnego etatu i specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

“Tak ogólnie sformułowany wymóg posiadania 3 albo 5-letniego stażu pracy może rodzić szereg wątpliwości interpretacyjnych, odnoszących się w szczególności do określenia podstawy prawnej świadczenia pracy, która może być zaliczona do wymaganego stażu, charakteru wymaganej pracy oraz jej wymiaru czasowego“ –stwierdza Naczelna Rada Aptekarska i dodaje:

Jeśli chodzi o wymagany wymiar czasu w rozumieniu art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, wykładnia przywolanego przepisu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy praca musi być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, a jeżeli nie ma takiego wymogu, to jaki wymiar czasu pracy należy uznać za wystarczający.

Zdaniem NRA, określenie „staż pracy“ stosowane jest powszechnie w przypadkach ustalania wymogu doświadczenia zawodowego do pełnienia określonej funkcji lub zajmowania określonego stanowiska. Najwczęściej termin ten odnosi się do stażu pracy w ramach stosunku pracy.

Więcej: http://www.katowice.oia.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH