Niekomercyjne badania kliniczne: propozycje zmian nie idą zbyt daleko

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   11-09-2015, 11:58

Niekomercyjne badania kliniczne: propozycje zmian nie idą zbyt daleko Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne mający wprowadzić ułatwienia dla prowadzenia badań niekomercyjnych. Jak ocenia je środowisko badaczy?

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie ułatwień dla sponsorów badań klinicznych niekomercyjnych i rozwój badań naukowych w kraju poprzez zapewnienie finasowania części procedur medycznych przez NFZ - informują posłowie PO.

Od lat bowiem w Polsce liczba badań klinicznych rejestrowanych przez sponsorów niekomercyjnych jest bardzo niska: w 2011 roku takie badania stanowiły 0.6% zarejestrowanych badań klinicznych, w 2012 roku 1.7 %, w 2013 roku jedynie 0.4% badań, w 2014 roku 2.00 %, w 2015 roku według stanu na dzień 28 lipca 2015 roku 0.4 %. W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej ten odsetek sięga nawet 39% wszystkich projektów (średnio 25%). 

W latach 2011-2015 (obecnie) w badaniach klinicznych niekomercyjnych w Polsce wzięło udział 2.927 pacjentów.  W innych państwach członkowskich zapewnione jest finasowanie badań klinicznych akademickich ze specjalnie powołanych na ten cel funduszy lub z budżetu państwa (np. ze specjalnych podatków, jak to jest we Włoszech – podatek Garattiniego).

Projekt przewiduje zmianę art. 37ca, 37k i 37ra ustawy Pf, w zakresie zapewnienia NFZ dostępu do danych związanych z badaniem klinicznym oraz finansowania świadczeń zdrowotnych przez sponsora badań klinicznych. Rozwiązania proponowane przez posłów zakładają, by sponsor niekomercyjny nie ponosił części kosztów świadczeń medycznych uczestników.

Obecnie zgodnie z ustawą sponsor ma obwiązek finansować świadczenia opieki zdrowotnej, które nie mieszczą się w zakresie świadczeń gwarantowanych (Sponsor finansuje świadczenia opieki zdrowotnej, które nie mieszczą się w zakresie świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z badaniem klinicznym i objęte protokołem badania klinicznego, w szczególności dostarcza bezpłatnie uczestnikom badania klinicznego badane produkty lecznicze, komparatory oraz urządzenia stosowane do ich podawania).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH