Nowy wiceminister o klauzuli sumienia w aptekach

PRAWO

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   07-09-2017, 12:15

Nowy wiceminister o klauzuli sumienia w aptekach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Farmaceuta ma możliwość odmowy realizacji recepty lub wydania leku w sytuacjach budzących wątpliwości lub podejrzenia co do ich legalności lub bezpieczeństwa - pisze w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia, Marcin Czech. A co z tabletką "dzień po"?

W ustawie Prawo farmaceutyczne brak jest regulacji podobnej do tej znajdującej się w art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, umożliwiającej odmowę sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia - przypomina wiceminister.

Dodaje, że w aktualnym stanie prawnym odmowa wydania z apteki lub punktu aptecznego jakiegokolwiek leku jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w przepisie § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, jeżeli:

- zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
- konieczne jest dokonanie zmian na recepcie określonych przepisami, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
- od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni - w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej;
- osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13. roku życia;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Dodatkowo, gdy:
- wydanie leku może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta;
- w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym.

- Żaden przepis prawa nie zezwala na ograniczenie asortymentu aptek w zakresie produktów leczniczych, leków aptecznych, leków recepturowych, wyrobów medycznych i innych artykułów, o których mowa w art. 86 ust. 8. Jedynym wyjątkiem, który zezwala na ograniczenie asortymentu apteki jest przypadek, o którym mowa w przepisie art. 95 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny na wniosek kierownika apteki może zwolnić aptekę z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P - podkreśla wiceminister.

Więcej: http://www.sejm.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH