NRA o żywieniu pozajelitowym w domu

PRAWO

Autor: NIA/rynekaptek.pl   21-03-2011, 15:11

NRA o żywieniu pozajelitowym w domu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Grzegorz Kucharewicz, postuluje zmianę zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczących żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.

Do przesłanego przy piśmie z dnia 3 marca 2011 r. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Naczelna Izba Aptekarska zgłasza następującą uwagę:

- w załączniku Nr 5 do rozporządzenia w pkt 4 zatytułowanym „Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych proponuje się po punkcie 7) dodać wyrazy :

„Inne wymagania: zapewnienie stosowania do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, wyłącznie preparatów sporządzanych i wydawanych przez aptekę szpitalną.".

Wprowadzenie powyższej poprawki jest związane z koniecznością dostosowania przepisów niniejszego rozporządzenia do już obowiązujących przepisów ustawy Prawa farmaceutycznego oraz do zagwarantowania pacjentowi produktów żywieniowych o właściwej jakości gwarantującej bezpieczeństwo ich stosowania - informuje prezes NRA.

Sporządzanie preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego jest zdefiniowaną ustawowo usługą farmaceutyczną wykonywaną w aptece szpitalnej w ściśle określonych odrębnym aktem prawnym warunkach.

Przygotowanie preparatów do żywienia dokonane być może jedynie przez osobę, która z racji wykształcenia i kompetencji zawodowych jest ustawowo uprawniona do dokonywania takich czynności.

Zdaniem prezesa NRA, niedopuszczalnym jest przygotowywanie preparatów żywieniowych w warunkach domowych przez osoby do tego nieupoważnione np. przez samych pacjentów. Pomimo więc, że preparat do żywienia dojelitowego i pozajelitowego może zostać podany w domu pacjenta, jego sporządzenie musi pozostać w rękach osoby do tego uprawnionej, tj. farmaceuty i musi być dokonywane w miejscu do tego właściwym ti. aptece szpitalnej.

Wiecej: www.nia.org.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH