NRA przyjęła negatywne stanowisko w sprawie FEW

PRAWO

Autor: TT,MM/rynekaptek.pl   10-03-2020, 11:21

NRA przyjęła negatywne stanowisko w sprawie FEW NRA wydała negatywne stanowisko ws. nowych przepisów dot. uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów spoza UE (Fot. Archiwum)

Naczelna Rada Aptekarska przyjęła negatywne stanowisko odnośnie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW) - poinformował Michał Byliniak, wiceszef NRA.

W dniach 9-10 marca br. odbywa się posiedzenie NRA. Jednym z punktów posiedzenia miała być dyskusja na temat nowej procedury uznawania kwalifikacji farmaceutów spoza UE. Jak poinformował już Michal Byliniak, wiceprezes NRA, zgodnie z przewidywaniami Naczelna Rada Aptekarska przyjęła negatywne stanowisko w sprawie FEW.

- Ostatecznym celem wskazanym przez delegatów OIA w Warszawie jest utrzymanie nostryfikacji jako jedynej formy uznania dyplomu - napisał na Twitterze.

W projekcie UoZ znalazła się poprawka o Farmaceutycznych Egzaminach Weryfikacyjnych, których zaliczenie uprawniałoby farmaceutów spoza UE do uznawania kwalifikacji w Polsce.

Obecnie farmaceuta spoza UE musi nostryfikować swój dyplom i zdać egzamin z języka polskiego, by uzyskać prawo wykonywania zawodu na terenie naszego kraju.

W ocenie legislatora, "długotrwała procedura nostryfikacji dyplomów wydanych w krajach spoza Unii Europejskiej powoduje konieczność znalezienia innej ścieżki na uznanie farmaceutom kwalifikacji zawodowych wyłącznie do celów zawodowych. Z uwagi na powyższe konieczne stało się opracowanie procedury – przeprowadzania egzaminu centralnego, która jednolicie dla wszystkich będzie badała spełnienie minimalnych wymogów kształcenia".

Po spełnieniu określonych w ustawie wymogów oraz po złożeniu stosownych dokumentów, do FEW będzie mogła przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim UE dyplom farmaceuty, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu farmaceuty po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów.

Uzyskanie wyniku pozytywnego FEW miałoby potwierdzić uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych wskutek ukończenia kształcenia spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE.

Zaniepokojenie nowymi przepisami wyraziła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy. Uspokajała jednak, że w ciągu ostatnich 4 lat tylko 28 osób przystąpiło do egzaminu z języka polskiego potrzebnego do nostryfikacji dyplomu. - Ta liczba pokazuje, że nie musimy się obawiać napływu farmaceutów zza granicy - mówiła prezes NRA.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH