NSA: od profesjonalnego podmiotu należy oczekiwać wiedzy nt. zakazu prowadzenia reklamy aptek

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   18-01-2021, 08:01

NSA: od profesjonalnego podmiotu należy oczekiwać wiedzy nt. zakazu prowadzenia reklamy aptek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nawet jeśli w gazetce nie pojawiają się już ceny leków, to i tak szata graficzna gazetek pozwala na powiązanie treści w nich zawartych z działalnością apteki, a tym samym dalszy kolportaż gazetek w aptece jest podejmowany w zamiarze zainteresowania pacjentów ofertą apteki.

W czerwcu 2016 r., Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie, działając na wniosek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy działalności apteki ogólnodostępnej poprzez udostępnianie gazetek reklamowych. Kierowniczka apteki potwierdziła, że gazetka była wyłożona w izbie ekspedycyjnej apteki. 

Gazetka zawierała ceny reklamowanych produktów leczniczych, które ustaliła jego pracownica na podstawie rozeznania rynku w oparciu o informacje z aptek internetowych oraz na podstawie informacji uzyskanych podczas rozmów telefonicznych z pracownikami aptek.

Dodatkowo okazało się, że wydawcą gazetki reklamowej jest właściciel prowadzący działalność gospodarczą, który jednocześnie jest członkiem zarządu jednej ze spółek prowadzących apteki, dla których przygotował gazetki, a w kolejnej jest prokurentem. Informacje z KRS potwierdziły, że powiązania osobiste i biznesowe świadczące o prowadzeniu wspólnie działalności gospodarczej w postaci spółek pod jedną firmą, które to spółki prowadzą kilka aptek ogólnodostępnych. Co dowodzi, że zarówno wydawanie gazetek reklamowych, jak również ich treść, stanowiły świadome działanie przedsiębiorców.

W grudniu 2016 r. WIF stwierdził naruszenie zakazu prowadzenia reklamy działalności apteki ogólnodostępnej poprzez udostępnienie gazetki reklamowej i nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

GIF utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że spółka, jako podmiot prowadzący aptekę, realizowała w aptece niedozwoloną reklamę poprzez udostępnianie w izbie ekspedycyjnej apteki do dnia wydania decyzji gazetki reklamowej.

Zdaniem GIF, głównym celem kolportażu gazetek w wersji zawierającej ceny produktów leczniczych, było zachęcanie do nabywania produktów leczniczych znajdujących się w promocji. W ocenie GIF aptekę oraz gazetkę reklamową łączy wykonany tą samą czcionką napis "zdrowie" umieszczony zarówno w gazetce oraz w logo apteki, co stanowi typowy przykład reklamy skojarzeniowej, gdyż forma graficzna napisów wzmacniała przekonanie, że w aptece ogólnodostępnej można liczyć na obniżone ceny.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH