NSA: ryzyko konkurencji z podmiotem rozbudowującym sieć aptek? Izba ma prawo być stroną

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   08-01-2021, 08:01

NSA: ryzyko konkurencji z podmiotem rozbudowującym sieć aptek? Izba ma prawo być stroną WIF odmówił Izbie dopuszczenia do udziału w postępowaniu wskazując, że jego przedmiot nie odnosi się do farmaceutów wykonujących swój zawód (fot. Pixabay)

Izba aptekarska chciała uczestniczyć na prawach strony w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki przedsiębiorcy, w przypadku którego zachodziło podejrzenie przekroczenia niedozwolonego przepisami progu koncentracji aptek. Co na to sądy?

Sprawa zaczęła się od tego, kiedy w 2018 roku Okręgowa Izba Aptekarska wniosła o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym przed Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w sprawie udzielenia spółce zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

WIF odmówił Izbie dopuszczenia do udziału w postępowaniu wskazując, że jego przedmiot nie odnosi się do farmaceutów wykonujących swój zawód.

Ta się odwołała do wyższej instancji, w efekcie czego GIF uchylił postanowienie organu I instancji i dopuścił Okręgową Izbę Aptekarską do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Wtedy to spółka, której dotyczył wniosek o udzielenie zezwolenia, odwołała się od decyzji do WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił tę skargę, uzasadniając, że GIF prawidłowo wykazał podstawę umocowania Izby do udziału w postępowaniu zarówno w płaszczyźnie celów statutowych tej organizacji jak i w płaszczyźnie interesu społecznego - przede wszystkim jako organu kompetentnego przy sprawowaniu pieczy nad wykonywaniem zawodu farmaceuty.

Dodatkowym aspektem tej sprawy było to, że Izba chciała uczestniczyć na prawach strony w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki przedsiębiorcy, w przypadku którego zachodziło podejrzenie przekroczenia niedozwolonego przepisami progu koncentracji aptek.

Sąd uznał, że to wiąże się z niebezpieczeństwem zamknięcia aptek przedsiębiorców niewytrzymujących konkurencji z podmiotem rozbudowującym sieć aptek. "Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie apteki ma więc istotny wpływ na pozycję farmaceutów i pacjentów, wiążąc się z dostępnością do aptek" - ocenił WSA.

"Dlatego dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji społecznej, której przedmiot działalności jest zbieżny z przedmiotem tego postępowania postrzega się jako zwiększenie prawdopodobieństwa lepszego wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności faktycznych" - dodał.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH