NSA: to porozumienie GIF i NRA ma charakter ogólny

PRAWO

Autor: NSA/ rynekaptek.pl   07-12-2016, 08:01

NSA: to porozumienie GIF i NRA ma charakter ogólny Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ws. porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a prezesem NRA, w celu usprawnienia postępowań administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych.

Takie porozumienie zostało zawarte we wrześniu 2015 roku, na podstawie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy Pf w celu usprawnienia postępowań administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności oraz kar pieniężnych za naruszenie tego zakazu.

Porozumienie dotyczyło m. in. wstrzymania się przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ze składaniem skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego potwierdzających prawo izb aptekarskich do żądania wszczęcia lub uczestniczenia na prawach strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności oraz postępowaniach dotyczących nałożenia kary pieniężnej.

Ponadto Główny Inspektor Farmaceutyczny zobowiązał się przypomnieć wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym o obowiązku wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz konieczności informowania o zakończeniu każdego z takich postępowań poprzez przesłanie izbie kopii decyzji.

To porozumienie nie spodobało się podmiotowi, który wniósł skargę. W jego ocenie, wspomniane porozumienie należy uznać za akt z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Uprawnienia i obowiązki dotyczą bowiem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (składanie oraz popieranie złożonych skarg kasacyjnych, zawiadamianie organizacji społecznych o toczących się postępowaniach, udostępnianie dokumentów i informacji) oraz okręgowych izb aptekarskich (np. uprawnienie do wszczęcia lub uczestniczenia na prawach strony w postępowaniach administracyjnych w sprawie reklamy apteki, uprawnienie do uzyskiwania dostępu do dokumentów i informacji).

Strony porozumienia uznały, że zostało ono zawarte ze względu na ekonomikę procesową, gdyż przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym toczyły się setki postępowań w sprawie wszczęcia lub dopuszczenia do postępowania izb aptekarskich.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH