NSA: zaszły przesłanki wygaśnięcia zezwolenia, więc decyzja PIF miała charakter automatyczny

PRAWO

Autor: orzeczenia.nsa.gov.pl/ rynekaptek.pl   03-11-2020, 08:01

NSA: zaszły przesłanki wygaśnięcia zezwolenia, więc decyzja PIF miała charakter automatyczny Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Inspekcja farmaceutyczna uznała, że zaszły przesłanki, które doprowadziły do wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. W takim przypadku decyzja organu ma charakter deklaratoryjny i nie rodzi po stronie uczestników postępowania żadnych nakazów lub zakazów określonego zachowania się.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie spółki i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w zakresie odmowy wstrzymania wykonania decyzji GIF, który stwierdził wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki.

W listopadzie 2019 roku GIF stwierdził wygaśnięcie tego zezwolenia. Spółka prowadząca aptekę odwołała się od decyzji wnioskując o wstrzymanie w całości wykonania tej decyzji z uwagi na "niewątpliwe niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w zakresie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania spółki".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił podkreślając, że żądaniem wstrzymania wykonania została objęta decyzja, którą stwierdzono wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

"Zaskarżona decyzja wydana została między innymi na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ("stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia następuje w drodze decyzji organu, który ją wydał"), który ma charakter deklaratoryjny i jedynie potwierdza, że doszło do wygaśnięcia zezwolenia w chwili ziszczenia się przesłanki wygaśnięcia" - ocenił sąd.

W sprawie chodziło o zakaz łączenia działalności leczniczej i prowadzenia podmiotu obrotu lekami. Inspekcja wskazała, że podmiot prowadzący aptekę był jednocześnie wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną i w odpowiednim czasie nie poinformował o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru.

Dlatego, 1 sierpnia 2019 r. nastąpiło wygaśnięcie z mocy prawa zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Od wyroku spółka odwołała się do NSA. Ponadto zażalenie złożył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wskazując, że postanowienie sądu zostało wydane bez merytorycznego rozpoznania wniosku spółki.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH