Obowiązek szczepień mieści się w zakresie marginesu swobody państw

PRAWO

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   30-05-2017, 09:11

Obowiązek szczepień mieści się w zakresie marginesu swobody państw Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Z punktu widzenia prawnego, prawa i wolności człowieka nie mają charakteru absolutnego i mogą podlegać ograniczeniom lub ich zawieszeniu w obliczu zagrożenia czy niebezpieczeństwa. Tak jest w przypadku szczepień obowiązkowych.

Jedna z organizacji antyszczepionkowych zorganizowała protesty, wystosowując petycje skierowane do kilku wojewodów, nawołując ich do "przestrzegania konstytucji, praw pacjenta i praw człowieka oraz zaprzestania nakładania na rodziców uciążliwych grzywien w celu przymuszenia ich do szczepienia zdrowych dzieci".

W pismach tych podkreślono konstytucyjne prawo do odmowy wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych, wskazano także na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

„Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniach Matter vs Słowacja z dnia 5 lipca 1999 r. oraz Salvetti vs Włochy z dnia 9 lipca 2002 r. wskazał: „Trybunał przypomina, że życie prywatne obejmuje integralność fizyczną i psychiczną osoby (nr 32647/96 , decyzja 07.01.98, DR 94 , s. 91-93 ). W związku z tym Trybunał zbadał wniosek na podstawie artykułu 8 Konwencji, który stanowi co następuje: Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”.

Dwa przypadki
Przyjrzeliśmy się obu wyrokom, na które powołuje się organizacja antyszczepionkowa.
Sprawa Matter przeciwko Słowacji w ogóle nie dotyczyła szczepień. Chodziło o ograniczenie zdolności do czynności prawnych orzeczonej przez sąd w 1976 roku wobec obywatela z powodu zdiagnozowanej u niego psychozy paranoidalnej. Po ponad dekadzie chory postanowił odwołać się od decyzji sądu i walczyć o przywrócenie mu zdolności do czynności prawnych. Jednocześnie odmówił zgody na badania psychiatryczne, co w końcu zostało nakazane sądownie.

W tej sytuacji chory zarzucił władzom Słowacji złamanie art. 8 Konwencji twierdząc, że przymusowe badanie w szpitalu psychiatrycznym naruszyło jego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Władze Słowacji powoływały się na wyjątek od tej zasady, powołując się na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób (art. 8 ust. 2). Ostatecznie ETPCz uznał, że w tej sprawie nie został naruszony art. 8 Konwencji, a naruszono prawo obywatela w zakresie art. 6 par. 1, czyli do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH