Obowiązki aptek w zakresie ochrony środowiska

PRAWO

Autor: OIA Katowice/rynekaptek.pl   24-02-2011, 08:51

Obowiązki aptek w zakresie ochrony środowiska Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wszystkie firmy działające w Polsce, w tym apteki, mają obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Aptek dotyczą trzy obowiązki.

Gospodarka odpadami
Pierwsza i najważniejsza dla każdej apteki, gdyż w każdej aptece przeterminują się leki, które należy poddać utylizacji. Dotyczy także tego co należy poddać utylizacji, jak np. świetlówki, zużyty sprzęt, itd.

Każda apteka w terminie 30 dni przed uruchomieniem lub po wejściu ustawy o odpadach w 2001r., powinna złożyć w swoim powiecie Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami w aptece.

Następnie po uzyskaniu zgody na wytwarzanie odpadów, apteka powinna systematycznie prowadzić ich ewidencjonowanie, utylizację, ale także sprawozdawać informacje do właściwego wydziału ochrony środowiska marszałka województwa w terminie do 15 marca.

Brak tej sprawozdawczości jest od tego roku zagrożony karą 10 tys. zł.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Druga sprawozdawczość apteki, najczęściej zerowa, ale także obowiązkowa i zagrożona karą grzywny przy jej braku. Sprawozdania wysyła się po każdym zakończonym półroczu.

Każda apteka ma obowiązek od pacjenta kupującego sprzęt elektroniczny lub elektryczny (ciśnieniomierz, gleukometr, inhalator, itp.) odebrać sprzęt zużyty, jeżeli pacjent zechce taki oddać. Podobnie musi postąpić każdy punkt sprzedaży takich urządzeń, gdy ktoś kupując nowy, zechce się pozbyć starego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH