Obrót pozaapteczny. Resort zdrowia podaje termin procesu legislacyjnego

PRAWO

Autor: MZ, Sejm   27-05-2021, 08:01

Obrót pozaapteczny. Resort zdrowia podaje termin procesu legislacyjnego Kwestia sprzedaży leków w sklepach zostanie doregulowana? Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Resort zdrowia zapowiada zmiany w zakresie poprawy czytelności wykazu substancji dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych i innych placówkach obrotu pozaaptecznego.

 Do resortu zdrowia od lat trafiają postulaty wprowadzenia zmian w zakresie pozaaptecznego obrotu lekami, a z drugiej strony wykazu leków, które mogą być dostępne w punktach aptecznych.

Obrót poza aptekami

W tej pierwszej sprawie interweniował m.in. poseł Jacek Żalek, przypominając  ministrowi zdrowia, że miał on podjąć działania w celu uregulowania zasad obrotu pozaaptecznego lekami.

Poseł przywołuje punkt 13 postanowienia "Strategia na rzecz rozwoju aptek" zawartego w 2020 roku z Naczelną Radą Aptekarską.

Rozwiązanie zakłada wprowadzenie obowiązku wpisu podmiotów prowadzących obrót lekami do rejestru, przy czym opłaty rejestracyjne mają trafiać do NFZ, oraz wprowadzenie zasad przechowywania, eksponowania leków i stosowania odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów.

To rozwiązanie akurat - zdaniem posła - budzi to obawy środowisk przedsiębiorców sprzedających leki w punktach innych niż apteki, zaś konsekwencje wprowadzenia wspomnianych zmian mogą znacznie ograniczyć dostęp do lekarstw pierwszej potrzeby dla wszystkich obywateli.

Przez dekadę bez zmian

Do ministra trafiają też petycje dotyczące potrzeby aktualizacji wykazu leków dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych.

W ocenie autorów petycji, brak tej aktualizacji "doprowadził  do pozbawienia pacjentów wiejskich możliwości zaopatrzenia w substancje czynne – nowości lekowe, które zostały dopuszczone do obrotu aptecznego w latach 2010-2020".

W przedmiotowej sprawie interweniowali już wielokrotnie posłowie RP w swoich interpelacjach. Niestety Ministerstwo Zdrowia pozostaje bierne na problem pacjentów wiejskich. 10 lat w naszej ocenie to bardzo długi czas wyczekiwania przez punkty apteczne na nowelizacje listy.

(...) Rozwiązaniem pilnego problemu pacjentów wiejskich jest natychmiastowa aktualizacja listy leków dla punktów aptecznych o substancje czynne : Docetaxelum, Azathioprinum, Escitalopramum, Mycophenolas, Tacrolimusum, Citalopramum, Dapoxetinum, Capecitabinum, Almotriptani malas, Capecitabinum, Exemestanum , Efavirenzum, Bicalutamidum, Everolimusum, Cilostazolum, Paliperidonum, Linagliptyna, Takrolimus, Empagliflozin, które przekłądają się na powszechnie stosowane leki takie jak : Nouclaud, Cilostazolum, Cilozek,Ultibro Breezhaler Anoro Solantra Fluomizin Spiolto respimat Cila fleet  Nitroxolin forte Decilosal Seebri  Breezehaler Jardiance Megalia.

MZ: będzie aktualizacja w tym roku

- Obecnie trwają prace nad koncepcją uaktualnienia wykazu produktów leczniczych dostępnych w punktach aptecznych i sprzedaży pozaaptecznej, a proces legislacyjny w tym zakresie zostanie przeprowadzony w 2021 roku - odpowiada resort zdrowia.

- Zmiany mają na celu przede wszystkim poprawę czytelności wykazu substancji dopuszczonych do obrotu w punktach aptecznych i innych placówkach obrotu pozaaptecznego - dodaje.

Co do konkretnych zmian, Ministerstwo Zdrowia pozostaje w porozumieniu z ekspertami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH