Od 1 sierpnia możliwe wspólne przetargi na zakup leków w programach lekowych

PRAWO

Autor: KRK   20-07-2021, 10:02

Od 1 sierpnia możliwe wspólne przetargi na zakup leków w programach lekowych Zarządzenie ma znaleźć zastosowanie do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 sierpnia 2021 roku Fot. ShutterStock Data dodania: 21 grudnia 2022

Projekt zarządzenia prezesa NFZ przewiduje możliwość nabywania leków niezbędnych do realizacji programów lekowych w oparciu o wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W ubiegłym tygodniu na stronach NFZ opublikowany został projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczący przeprowadzania przez szpitale wspólnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup leków stosowanych w programach lekowych.

Kancelaria KRK przygotowała najważniejsze założenia projektu.

Wspólny zakup leków przez szpitale

Projekt przewiduje możliwość nabywania leków niezbędnych do realizacji programów lekowych w oparciu o wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Z zakresu proponowanego mechanizmu wyłącza się następujące programy lekowe:

- leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki,

- leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1,

- leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN),

- leczenie zespołu Prader -Willi,

- leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT),

- leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR),

- zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,

- leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie.

Zgodnie z intencją projektodawców omawiane rozwiązanie ma zracjonalizować wydatki płatnika publicznego w obszarze, w którym występują duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny. Uzyskane w ten sposób oszczędności mają zostać wykorzystane w celu objęcia leczeniem większej liczby pacjentów.

Zasady przeprowadzania wspólnego przetargu

Decyzję o przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podejmuje prezes Funduszu, wybierając jednocześnie podmiot, który będzie odpowiedzialny za postępowanie i będzie występował w roli zamawiającego. Informacja o wyznaczonym podmiocie oraz substancji czynnej i nazwie programu lekowego będzie publikowana na stronie internetowej NFZ.

Wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szpitale realizujące świadczenia w ramach programów lekowych będą zobowiązane do udzielenia upoważnienia podmiotowi przeprowadzającemu wspólny przetarg i złożenia go do właściwego dyrektora oddziału Funduszu w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o wspólnym zamówieniu na stronie internetowej NFZ.

Kiedy szpital może zamówić leki poza wspólnym przetargiem?

W okresie objętym umową zawartą w wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, leki będą mogły być zakupione przez świadczeniodawcę poza wspólnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy zostanie udokumentowana konieczność zastosowania innego leku związana z wystąpieniem:

- działań niepożądanych;
- nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- nieskuteczności leczenia;
- konieczności kontynuacji terapii lekiem biologicznym u chorych z rozpoznaniem wstrząsu anafilaktycznego bądź choroby posurowiczej.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie omawianego zarządzenia – stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Zarządzenie ma znaleźć zastosowanie do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 sierpnia 2021 roku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH