OIA w Białymstoku ws. uwidaczniania cen w aptece

PRAWO

Autor: OIA w Białymstoku/rynekaptek.pl   18-05-2017, 11:12

OIA w Białymstoku ws. uwidaczniania cen w aptece Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, należy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny - przypomina OIA w Białymstoku.

Izba przypomina, że na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, należy w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Natomiast zgodnie z par. 4 i par. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług, cena jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za:

• litr lub metr sześcienny dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według objętości;
• kilogram lub tonę dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według masy;
• metr dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według długości;
• metr kwadratowy dla towaru przeznaczonego do sprzedaży według powierzchni;
• sztukę dla towarów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki.

W szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem lub zwyczajowo oferowaną ilością towarów przy uwidacznianiu cen jednostkowych dopuszcza się stosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar innych niż określone w ust. 1.

Z kolei, wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży, towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach) oraz towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach.

Wymóg uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się także do produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Jak więc wynika z powyższego obowiązku, uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do produktów leczniczych, natomiast pozostały asortyment w aptece m.in. kosmetyki i suplementy diety podlegają przepisom ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług i delegowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług.

Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziano w ustawie sankcje finansowe.

Więcej: http://oiab.com.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH