OIA w Warszawie: od 16 kwietnia nowe przepisy ws. wykonywania zawodu farmaceuty

PRAWO

Autor: ms/Rynek Aptek   26-03-2021, 16:26

OIA w Warszawie: od 16 kwietnia nowe przepisy ws. wykonywania zawodu farmaceuty Farmaceuta Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wykonywania zawodu farmaceuty.

  • 16 kwietnia br. wchodzą znowelizowane przepisy w sprawie wykonywania zawodu farmaceuty
  • W przepisach ustawy o izbach aptekarskich (IA) określono szerszy niż dotychczas katalog przypadków, które skutkują skreśleniem z rejestru farmaceutów, prowadzonego przez okręgową radę aptekarską
  • OIA przypomina, że bez wpisu do rejestru farmaceutów nie jest możliwe wykonywanie zawody farmaceuty na obszarze RP.

 

Nowe rozwiązania prawne zawarte są w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. poz. 97). Ustawa ta, oprócz nowej regulacji w zakresie zawodu farmaceuty, dokonuje zmian w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (art. 82) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (art. 83).

Warszawska IA przypomina, że jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych do przepisów ustawy o izbach aptekarskich (IA) jest określenie szerszego niż dotychczas katalogu przypadków, których zaistnienie skutkuje obligatoryjnym skreśleniem z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską (art. 8f ustawy IA).

Zgodnie z tymi przepisami skreślenie z rejestru farmaceutów następuje w następujących sytuacjach:

  • śmierci;
  • utraty prawa wykonywania zawodu farmaceuty w przypadkach określonych w art. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;
  • ustania przesłanek uzasadniających wpis do danego rejestru farmaceutów określonych w art. 7a, w szczególności przeniesienia się farmaceuty na teren innej okręgowej izby aptekarskiej; wykonywania przez aptekarza zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, lekarza weterynarii, pielęgniarki lub położnej;
  • nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W przypadkach, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej, okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę, od której przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.

Przypomnieć należy, że farmaceuta, który chce wykonywać zawód, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu albo przez okręgową radę aptekarską na terenie której farmaceuta wykonuje zawód.

Bez wpisu do rejestru farmaceutów nie jest możliwe wykonywanie zawody farmaceuty na obszarze RP.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH