Opłaty za wydanie zgody na prowadzenie badań naukowych

PRAWO

Autor: MZ/rynekaptek.pl   15-02-2011, 15:33

Opłaty za wydanie zgody na prowadzenie badań naukowych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Resort zdrowia przedstawił do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych.

Art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.) nakłada na ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązek określenia wysokości opłaty związanej z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych, których celem jest wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego lub substancji czynnej przeznaczonej wyłącznie do stosowania w produkcie biobójczym i na które podmiot odpowiedzialny nie uzyskał pozwolenia jeżeli w wyniku tych badań może nastąpić uwolnienie produktu biobójczego lub substancji czynnej do środowiska.

Projekt realizuje to upoważnienie ustalając stawkę opłaty za czynności wykonywane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie ww. badań.

Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 28 lutego 2011 r.

Więcej: http://www.mz.gov.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH