PASMI: pacjenci nie powinni dopłacać do usług opieki farmaceutycznej

PRAWO

Autor: PASMI   05-07-2021, 12:21

PASMI: pacjenci nie powinni dopłacać do usług opieki farmaceutycznej Opieka farmaceutyczna powinna być też świadczona w formie zdalnej. I na koszt NFZ - uważa Związek PASMI Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Opieka farmaceutyczna powinna być finansowana z budżetu NFZ. Ma wpierać system ochrony zdrowia, a nie wygenerować dodatkowe źródła dochodu apteki - uważa PASMI.

Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty” zgłosił swoje uwagi do „Raportu opieki farmaceutycznej. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”.

Postulat: tele-usługi opieki farmaceutycznej

Związek stoi na stanowisku, iż w celu zwiększenia szans na realizację jak najbardziej słusznych założeń opieki farmaceutycznej należy uwzględnić następujące kwestie:

1. Dodefiniowanie i rozszerzenie katalogu aktywności apteki, które nie kwalifikują się jako reklama aptek i ich działalności.

Zdaniem PASMI określenie katalogu aktywności, które nie stanowią reklamy aptek i ich działalności jest rozwiązaniem które efektywniej przyczyni się do wdrażania opieki farmaceutycznej i propagowania jej wśród pacjentów niż rozszerzanie zakazu reklamy apteki i punktów aptecznych na wszystkie podmioty świadczące usługi opieki farmaceutycznej oraz tworzenie wyłączeń ustawowych.

2. Rozszerzenie możliwości prowadzenia opieki farmaceutycznej w formie zdalnej np. w usłudze dot. przeglądów lekowych.

Teleinformatyzacja oraz digitalizacja dają obecnie możliwość efektywnego komunikowania się pacjenta z farmaceutą. W planowaniu sposobu świadczenia opieki farmaceutycznej, zdaniem PASMI należy szerzej potraktować możliwości teleinformatyczne idąc z duchem czasu i zmieniających się uwarunkowań oraz potrzeb pacjenta.

3. Doprecyzowanie wymagań lokalowych w formie rozporządzenia.

Świadczenia opieki farmaceutycznej powinny odbywać się w atmosferze zapewniającej prywatność, respektowanie praw pacjenta, jednocześnie bez negatywnego wpływu na bieżącą pracę apteki.

Niech płaci NFZ

PASMI zaproponował, by wymagania lokalowe dot. pomieszczeń były doprecyzowane w pierwszej kolejności, najlepiej w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia.

4. Dopuszczenie bez dodatkowych wymagań do świadczenia opieki farmaceutycznej mgr farmacji po kierunku farmacja kliniczna.

Kształcenie farmaceuty klinicznego w czasie studiów z założenia jest ukierunkowane na bezpośredni kontakt z pacjentem poprzez: udział w obchodach lekarskich, przeprowadzanie wywiadu lekowego, monitorowanie pacjenta pod względem stosowania się do zaleceń oraz występowania działań niepożądanych, edukowanie chorego w zakresie jego schorzenia i stosowanej terapii. Dlatego też PASMI uważa, iż osoba o takim wykształceniu powinna zastać dopuszczona do świadczenia usług opieki farmaceutycznej bez dodatkowych wymagań w zakresie kształcenia zawodowego.

5. Opieka farmaceutyczna jako świadczenie zdrowotne powinna być finansowana tylko ze środków pochodzących z budżetu NFZ bez jakiegokolwiek współpłacenia ze strony pacjenta czy dodatkowych opłat.

Opieka farmaceutyczna powinna być finansowana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż tylko jako świadczenie zdrowotne, odpowiednio zdefiniowane i wycenione, może efektywnie wspierać system opieki zdrowotnej i przyczyniać się do jego usprawnienia.

W tym celu każda z takich usług opieki farmaceutycznej powinna być dokładnie opisana jako świadczenie zdrowotne ze ściśle określonym zakresem, ilością zakontraktowaną w danym roku w danej aptece, grupą docelową pacjentów, miernikami jakie potwierdzają skuteczność realizacji takiej usługi w jednostce czasu, zgodnie z założeniami jakie określa Ministerstwo Zdrowia.

- Każda inna forma finansowania nie gwarantuje efektywnego zarządzania i nadzoru nad realizacją celów opieki farmaceutycznej do jakich została powołana. Zgodnie z założeniami Raportu ustanowienie opieki farmaceutycznej służy usprawnieniu systemu ochrony zdrowia, a nie wygenerowaniu dodatkowego źródła dochodu apteki, zalegalizowanego poprzez przepisy prawa, z ryzykiem przeniesienia kosztów tej usługi na pacjenta czy wybrane firmy farmaceutyczne – wskazuje Ewa Jankowska, prezes PASMI.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH