PharmaNET o wczorajszym wyroku

PRAWO

Autor: PharmaNET/ rynekaptek.pl   29-11-2017, 10:34

PharmaNET o wczorajszym wyroku Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W ustnym uzasadnieniu wyroku WSA wskazał, że nie ma przepisów proceduralnych uprawniających do cofania zezwoleń w związku z art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego - informuje ZP PharmaNET w informacji prasowej, dodając, że jest to przełomowy wyrok w sprawie 1 procenta.


Ponieważ decyzja GIF była prawomocna, spółka – niezależnie od zaskarżenia jej do WSA – zmuszona została zamknąć aptekę. Jednocześnie  jednak wystąpiła do WSA o wstrzymanie wykonalności tej decyzji. WSA odmówił jednak wstrzymania jej wykonalności. - Spółka odwołała się więc do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który uchylił decyzję o odmowie wstrzymania wykonalności decyzji i nakazał ponowne otwarcie apteki. Argumentował to stratami jakie na skutek zamknięcia apteki ponieśliby przedsiębiorca, pracownicy apteki i pacjenci – dodaje mec. Duraj.

Podobnie w wyroku z dnia 20 lipca 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w sytuacji połączenia się (w trybie Kodeksu spółek handlowych) spółek posiadających apteki, zezwolenia te przechodzą na spółkę przejmującą, pomimo iż na skutek połączenia przekracza ona 1 % aptek.

Wyrok WSA jest spójny z orzecznictwem sądów cywilnych. W orzeczeniu z dnia 28 października 2016 roku, sygn. I C 863/16, utrzymanym w mocy przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał, że cofanie zezwoleń w oparciu o art. 99 ust. 3 PF jest niedopuszczalne. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał: „W piśmiennictwie przekonująco wykazano, że przepis ten nie może stanowić podstawy wszczynania postępowań mających na celu cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki na skutek przekroczenia przez podmiot prowadzący limitu 1% aptek ogólnodostępnych na terenie województwa (…) Wskazano mianowicie, że z art. 7 Konstytucji RP stanowiącego, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w graniach prawa, wynika prymat wykładni językowej przy ustalaniu znaczenia norm o charakterze kompetencyjnym".

Przypominamy, że we wczorajszym orzeczeniu WSA uchylił decyzje obu instancji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH