PIS skontrolował suplementy. W dwóch z nich był sildenafil i johimbina

PRAWO

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   24-02-2021, 14:02

PIS skontrolował suplementy. W dwóch z nich był sildenafil i johimbina Mimo zakazu stosowania substancji czynnej w suplementach diety, inspektorzy PIS znaleźli takie substancje w żywności Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Trwają prace koncepcyjne nad nowelizacją przepisów usprawniających nadzór nad rynkiem suplementów diety - zapowiada resort zdrowia. Jakie zmiany są planowane? MZ przytacza też dane z kontroli przeprowadzonych przez PIS. Co znaleziono w suplementach?

- Dynamiczny rozwój rynku suplementów diety, a także obserwowane negatywne zjawisko znakowania, prezentowania i reklamowania suplementów diety w sposób niezgodny z przepisami prawa żywnościowego oraz zmiany kanałów sprzedaży suplementów diety (w tym przede wszystkim przez Internet) wymuszają podjęcie działań legislacyjnych, które mają na celu wzmocnienie nadzoru nad suplementami diety znajdującymi się w obrocie, a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa konsumentów oraz rzetelności przekazu odnośnie tej kategorii środków spożywczych - poinformował wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

- Na obecnym etapie trwają prace koncepcyjne nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia mające na celu usprawnienie nadzoru w omawianym obszarze. Planowane zmiany dotyczą m.in. zwiększenia wysokości kar pieniężnych nakładanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) za naruszenie przepisów prawa żywnościowego, tak aby nakładane kary były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające - zapowiedział.

Aktualnie PIS może przeprowadzić postępowanie mające na celu wyjaśnienie, czy produkt objęty powiadomieniem, ze względu na jego skład, właściwości poszczególnych składników oraz przeznaczenie jest środkiem spożywczym zgodnie z zaproponowaną przez podmiot działający na rynku spożywczym kwalifikacją oraz czy spełnia wymagania dla danego rodzaju środka spożywczego.

Rok 2019 w statystykach GIS
W 2019 r. PIS skontrolował 191 wytwórnie suplementów diety, tj. 75,20% zakładów funkcjonujących na terenie kraju oraz 287 obiekty obrotu hurtowego suplementów diety, tj. 35,78% nadzorowanych hurtowni suplementów diety.

W efekcie wydano łącznie 205 decyzji administracyjnych, w tym 98 decyzji skierowano do hurtowni zajmujących się ich dystrybucją, a 107 do wytwórców suplementów diety. Ponadto, wydano 74 decyzje zakazujące wprowadzania do obrotu różnych produktów kwalifikowanych do grupy suplementów diety.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH