Podatek od reklamy suplementów diety zasili konto NFZ

PRAWO

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   05-02-2021, 14:29

Podatek od reklamy suplementów diety zasili konto NFZ omysł nie jest nowy. W styczniu ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia wycofało się z podatku od reklam suplementów diety, zaproponowanym w ustawie o tzw. podatku cukrowym Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

NFZ, z którego finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej, zostanie zasilony dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będą składki z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej napojów słodzonych, ale także od suplementów diety - proponuje Minister Finansów.

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że wysokość składki w Polsce nie będzie odbiegać od poziomu stosowanego w innych krajach naszego regionu (w Czechach i na Węgrzech) i będzie uzależniona od reklamowanego towaru, rodzaju medium oraz wielkości nadawcy. "Wyższymi stawkami objęte zostaną przychody z reklam towarów szkodliwych dla zdrowia, w szczególności napojów słodzonych, ale także od suplementów diety" - określono.

Zaproponowało, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia, z którego finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej, zasilić dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będą składki z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej.

Podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia składki z tytułu reklamy internetowej, będą usługodawcy (usług cyfrowych), którzy świadczą na terytorium RP usługi reklamy internetowej, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro,

2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro.

Zaproponowano, że składka z tytułu reklamy internetowej będzie wynosiła 5% podstawy wymiaru składki, będzie ona rozliczana w okresach rocznych, zaś podstawa wymiaru składki będzie wyliczania w oparciu o liczbę odbiorców reklam internetowych danego usługodawcy w Polsce.

Jeśli chodzi o składkę z tytułu reklamy konwencjonalnej, ma dotyczyć przychodów z reklamy przekraczających kwotę 1 mln zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji, radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy, a w przypadku reklamy zamieszczanej w prasie kwotę 15 mln zł.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH