POLMED: trzeba dostosować limity finansowania do realiów rynkowych

PRAWO

Autor: Polmed   11-05-2021, 13:33

POLMED: trzeba dostosować limity finansowania do realiów rynkowych Izba Polmed zwraca uwagę na niewystarczające limity finansowania w przypadku wyrobów medycznych Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Wiele pozycji zawartych w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nie miało zwiększonego limitu finansowania od 1999 roku - zauważa Izba Polmed.

Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pod koniec kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne jego projektu.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje finansowanie wyrobów medycznych znajdujących się na liście określonych przez Ministra Zdrowia typów produktów, czyli tzw. wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zaliczają się do nich wózki, pionizatory, protezy, cewniki, ortezy, maski do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego, środki absorpcyjne (np. pieluchomajtki, wkłady anatomiczne, majtki chłonne) i wiele, wiele innych.

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa, jakie grupy wyrobów i w jakim limicie cenowym są finansowane przez NFZ. Jeśli cena danego wyrobu wybranego przez pacjenta przekracza limit określony w wykazie, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji. Wysokość dofinansowania i wkładu pacjenta jest uzależniona np. od rodzaju schorzenia.

Krok w dobrym kierunku

Projekt nowelizacji rozporządzenia dot. finansowania wyrobów medycznych zakłada m.in. rozszerzenie kryteriów przyznawania wyrobów medycznych i katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń oraz uszczegółowienie przepisów dotyczących okresu użytkowania protez. Największe zmiany obejmują grupę środków chłonnych.

- Ministerstwo zaproponowało w wykazie pewne zmiany, które na pewno przyczynią się do poprawy zaopatrzenia pacjentów, jak ma to miejsce np. w przypadku środków chłonnych czy cenników hydrofilowych dla dzieci. Warto podkreślić, że pieluchomajtki stanowią ok. 26% całego budżetu na zlecenie (prawie 300 mln zł rocznie) i są największą kategorią w tej grupie wyrobów medycznych – mówi Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Izby POLMED.  

- Do tej pory limity refundacyjne nie były podnoszone ani razu od 20 lat, a pacjenci dopłacają do nich obecnie ponad 50%. Podniesienie limitów dla tej grupy, to  nie tylko zapowiedź znaczącej poprawy komfortu dla ogromnej liczby pacjentów i deklaracja budżetu w wysokości ok. 50 mln zł, ale również wyznaczenie nowego kierunku zmian dla wyrobów na zlecenie - dodaje.

Dostosować limity finansowania

Jednak eksperci Izby POLMED zwracają uwagę na potrzebę zmian w zakresie kategoryzacji wyrobów medycznych i dostosowania limitów finansowania do sytuacji panującej na rynku.

Nowelizacja rozporządzenia oparta jest o system kategoryzacji (każdy z typów wyrobów medycznych zakwalifikowany jest do osobnej kategorii i objęty innym dofinansowaniem), który nie zmienił się od ponad 20 lat. Łatwo sobie wyobrazić, że na przestrzeni ponad dwóch dekad na rynku pojawił się szereg nowoczesnych rozwiązań, którym bardzo trudno jest się wpisać w ścisłe ramy obecnej kategoryzacji wyrobów, na której oparty jest wykaz. 

- Zwracamy też uwagę na potrzebę ogólnego dostosowania limitów finansowania do obecnych realiów rynkowych, m.in. w przypadku wyrobów takich jak: proteza piersi, której obecna kwota finansowania jest jedną z najniższych w Europie i nie odpowiada nowym innowacyjnym rozwiązaniom funkcjonującym na rynku wyrobów medycznych - podkreśla Arkadiusz Grądkowski, Dyrektor Generalny Izby POLMED.

Jak podkreśla Izba POLMED wiele pozycji zawartych w wykazie nie miało zwiększonego limitu finansowania od 1999 r. i obecnie limit zupełnie nie odpowiada cenom rynkowym niektórych wyrobów, co przekłada się na ich dostępność dla pacjentów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH