Posłanka chce konkretów, a nie ogólniki

PRAWO

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   26-10-2017, 10:03

Posłanka chce konkretów, a nie ogólniki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Posłanka niezadowolona z odpowiedzi na poprzednie pytanie dotyczące klauzuli sumienia dla farmaceutów, ponownie wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia: "Nalegam, by odpowiedź na niniejszą interpelację, stanowiła zwięzłe ustosunkowanie się osobno do każdego z zadanych pytań".

W związku z udzieleniem odpowiedzi na interpelację nr 13375 w sprawie klauzuli sumienia w aptekach proszę o odpowiedzi na każde z poniższych pytań - pisze posłanka Anna Maria Siarkowska.

1. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 października 2015 r. (K 12/14) wskazał, że gwarantowana przez art. 53 ust. 1 Konstytucji RP „Wolność sumienia musi (…) przejawiać się także w możliwości odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne” oraz „Wolność sumienia – w tym ten jej element, którym jest sprzeciw sumienia – musi być więc respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające.” Dlaczego wobec tego Minister Zdrowia w odpowiedzi na interpelację nr 13375 uznał, że farmaceutom nie przysługują w tym zakresie gwarancje wolności sumienia, którą konstytucja gwarantuje każdemu bez wyjątku?

2. Art. 21 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) wyraźnie nakazuje członkom samorządu aptekarskiego przestrzegać zasad etyki i deontologii zawodowej, a art. 3 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie nakłada na każdego farmaceutę obowiązek działania zgodnie ze swym sumieniem (oraz przestrzegania zasad etyki zawodu niezależnie od mechanizmów rynkowych, nacisków społecznych lub wymagań administracyjnych). W jaki sposób, zdaniem Pana Ministra, farmaceuci mają wykonywać ustawowy obowiązek działania zgodnie ze swym sumieniem, jeśli treść odpowiedzi na interpelację nr 13375 wskazuje, jakoby w pracy zawodowej nie wolno im było powoływać się na sprzeciw sumienia, w szczególności odmawiając sprzedaży środków antykoncepcyjnych?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH