Posłowie komisji zdrowia zajmą się poprawkami do UoZF

PRAWO

Autor: LJ, PAP/ rynekaptek.pl   28-10-2020, 06:59

Posłowie komisji zdrowia zajmą się poprawkami do UoZF Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

28 października 2020 (środa), o godz. 08:30 rozpocznie się rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

27 października wieczorem odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do projektu ustawy poprawki, Sejm ponownie skierował ten projekt do komisji zdrowia, w celu przedstawienia sprawozdania.

Sprawozdawca komisji zdrowia Paweł Rychlik (PiS) dziękował wszystkim farmaceutom, technikom farmacji i pracownikom aptek, "którzy z ogromnym poświęceniem biorą czynny udział w walce z epidemią COVID". - Dziś z podniesionym czołem, my farmaceuci, możemy z dumą powiedzieć: zachowaliśmy się jak trzeba - podkreślił. Podziękował również pozostałym pracownikom służby zdrowia.

Rychlik wskazał, że celem projektu jest realizacja postulatów zawartych w dokumencie "Polityka lekowa na lata 2018-2022" w zakresie, w jakim dotyczą one spraw związanych z usługami świadczonymi przez farmaceutów, a także uregulowanie zasad wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wykonywania zawodu, kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Powiedział, że projekt ustawy przewiduje kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty oraz zapewnia znaczące zwiększenie niezależności farmaceuty. Przypomniał, że obecnie przepisy dotyczące zasad uzyskania prawa wykonywania zawodu, pragmatyki zawodu oraz kształcenia przed i podyplomowego, są regulowane w dwóch ustawach - o izbach aptekarskich oraz w prawie farmaceutycznym.

- Te dotychczasowe regulacje dotyczące wykonywania tego zawodu zostały w tej ustawie usystematyzowane, uaktualnione i dostosowane do obecnej sytuacji faktycznej oraz uzupełnione o założenia wskazanego dokumentu "Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022", ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia opieki farmaceutycznej, to jest świadczenia zdrowotnego polegającego na sprawowaniu przez farmaceutę szczególnego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii - powiedział.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH